Skip to content

Artikel AD | Voorlichtingsavond over evacuatie van vee bij overstroming

Met de recente hoge waterstanden in de grote rivieren rondom het gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is het van groot belang om goed voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming en daarbij de evacuatie van mens en dier uit dit gebied. VPH Consultancy heeft een model ontwikkeld dat kan voorspellen hoe een overstroming zich gaat ontwikkelen.

Hiermee kunnen veehouders op tijd geïnformeerd worden en zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie van hun dieren. Op 26 februari is er een voorlichtingsavond om 20 uur bij Zalen- en partycentrum De Til aan de Breestraat 1 in Giessenburg.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 20 februari via een online aanmeldformulier.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden