Skip to content

Artikel AD: Steunpakket van 2 ton moet musea, theaters en koren in Vijfheerenlanden de coronacrisis door trekken

Vijfheerenlanden trekt bijna 2 ton uit om noodlijdende culturele instellingen te helpen. De theaters, musea en andere organisaties dreigen door een gebrek aan inkomsten als gevolg van corona om te vallen. 

Met het steunpakket wil de gemeente ervoor zorgen dat de culturele sector in Vijfheerenlanden overeind blijft. Als gevolg van de maatregelen die er worden genomen om het coronavirus te bestrijden, zijn er voor veel musea, podia en theaters al maanden geen bezoekers, en dus geen inkomsten meer.

Bij de gemeente kwamen meerdere keren signalen binnen dat bij veel organisaties ook het spaargeld inmiddels op is en dat zij dreigen te sluiten als er niet snel iets gebeurt. ,,We vinden het belangrijk dat er ook na de coronacrisis nog een cultureel leven in de gemeente is’’, zegt wethouder Christa Hendriksen. ,,Daarom hebben we alle instellingen gevraagd waar ze tegenaan lopen en waar zij op dit moment behoefte aan hebben.’’

Grote financiële problemen

Het antwoord bleek simpel: geld. ,,Als organisaties in praktische zin hulp nodig hadden, dan wisten ze ons  gelukkig vaak al te vinden. Nu is er vooral behoefte aan geld, om ervoor te zorgen dat zaken overeind blijven. Veel culturele instellingen dreigen in grote financiële problemen te komen en dat willen we voorkomen.’’

23 instellingen en vijf dorpshuizen krijgen een financiële tegemoetkoming. De bedragen verschillen en hangen af van wat er nodig is en hoeveel inkomsten er zijn misgelopen de afgelopen maanden. ,,We hebben daar met alle organisaties naar gekeken.’’ Om welke instellingen het gaat en wie welk bedrag krijgt, is niet bekendgemaakt.

Als voorbeeld noemt Hendriksen een koor dat een betaalde dirigent in dienst heeft, maar die nu niet meer kan betalen. ,,Dan kun je zeggen: die dirigent moet maar een andere baan gaan zoeken. Maar dan bestaat het koor straks niet meer, als er wél weer opgetreden kan worden. Dat zou ongelofelijk zonde zijn. Op die manier hebben we naar alle aanvragen gekeken en bepaald hoe wij bij kunnen springen.’’

Tekorten

Het steunpakket komt er, ondanks de financiële problemen die Vijfheerenlanden zelf heeft. Komende jaren komt de gemeente 1 tot 2,5 miljoen euro tekort, bleek vorig jaar uit de kadernota, waarin de gemeente de meerjarenbegroting presenteert. Dat was nog voor de rechter oordeelde dat de gemeente 92 miljoen euro schadevergoeding moet betalen aan Niemans Beton. De gemeente loopt bovendien ook zelf inkomsten mis als gevolg van corona.

Die tekorten komen volgens de gemeente overigens grotendeels doordat er minder geld vanuit het Rijk naar gemeenten gaat. Bij de kadernota gaf wethouder Maks van Middelkoop al aan ondanks de tekorten, liever niet te willen bezuinigen omdat ‘inwoners, ondernemers en instellingen hun handen al vol hebben aan de gevolgen van de coronapandemie’.

Coronaspaarpot

In plaats daarvan werd besloten om 5,4 miljoen euro apart te zetten om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, in de meest brede zin van het woord. ,,Het reserveren van dit bedrag helpt ons om tot 2022 door te komen en vervolgens maatregelen te treffen voor de wat langere termijn’’, aldus Van Middelkoop in de kadernota.

Uit deze spaarpot wordt nu bijna 2 ton gehaald om de culturele instellingen te ondersteunen. De instellingen die een beroep hebben gedaan op de steun, krijgen éénmalig een bedrag op de rekening gestort.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden