Skip to content

Artikel AD Rivierenland: Waterschap checkt of de dijken al winterklaar zijn

Het najaar is begonnen! En dat betekent voor Waterschap Rivierenland: hoog tijd om te checken of de dijken al winterklaar zijn. Want zoals ieder jaar neemt de kans vanaf oktober toe dat het rivierwater gaat stijgen.

Waterschap Rivierenland gaat daarom vanaf 5 oktober de dijken in het gehele rivierengebied controleren, waaronder ook de kades langs boezems en kanalen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Dijkbeheerders gaan vooral na of de grasmat op de dijken stevig is. ,,Dat is van belang, want een sterke grasmat houdt meer water tegen”, zegt Lotte Kaatee van het Waterschap. ,,We vragen bewoners en agrarisch gebruikers van dijkpercelen dan ook om hun stukken dijk te maaien en te onderhouden. Distels en brandnetels hebben we liever niet, omdat zij door te overwoekeren de sterkte van de grasmat kunnen aantasten.”

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden