Skip to content

Artikel AD: Provincie Zuid-Holland: ‘We moeten minder voedsel verspillen’

Verspillen van voedsel moet snel verleden tijd zijn. Dat stelt de provincie Zuid-Holland, die om die reden een ‘kwartiermaker’ voedselverspilling aanstelt. Die persoon moet voorkomen dat onder meer de regio Dordrecht gewassen niet zomaar in de gft-container belanden.

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (land- en tuinbouw) liggen er juist in Zuid-Holland veel kansen om vraag en aanbod van voedsel goed op elkaar te laten aansluiten. Op dat vlak gaat het namelijk mis. Door in een vroeg(er) stadium de melkveehouders en akkerbouwers in contact te brengen met voedselimporteurs, logistieke bedrijven en supermarkten, kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt, zo is het idee van de provincie en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Zuid-Holland wil de verschillende sectoren met elkaar verbinden en het onderwerp op de agenda zetten. Bom-Lemstra: ,,De kwartiermaker inventariseert de kansen die bijvoorbeeld producenten, logistieke bedrijven en supermarkten zien. Hij brengt ze samen en helpt bij het formuleren van gezamenlijke ambities. Daarna is het aan de marktpartijen en andere netwerkpartners om het stokje weer over te nemen, want uiteindelijk moeten bedrijven het doen.’’

Bom-Lemstra wil ondernemers in de voedselsector stimuleren. Dat gebeurt nu ook al. Zo is naar aanleiding van de coronacrisis een programma begonnen waarbij start-ups oplossingen bedenken voor vragen die de crisis met zich meebrengt. Eén daarvan focust zich op voedselverspilling: welke mogelijkheden zijn er om gezonde, verse overschotten te herverdelen onder kwetsbare doelgroepen?

Zuid-Holland wil zelf het goede voorbeeld geven door minder voedsel te verspillen. Overschotten uit het bedrijfsrestaurant kunnen via de app ‘Too Good to Go’ worden besteld. Onder andere met dat idee is de verspilling al met 11 procent teruggebracht.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden