Skip to content

Artikel AD | Natuureducatie over klimaatverandering en energietransitie cruciaal voor kinderen

Goed nieuws voor natuureducatiecentrum Groene Weelde. ,,Dankzij ondersteuning van wethouder Joop van Montfoort is onze subsidieaanvraag voor drie jaar gehonoreerd, dus we kunnen aan de slag.’’

Naast de toegezegde subsidie van gemeente Vijfheerenlanden (VHL), hebben Andrea Zierleyn en Sylvia Terpstra van het coördinatieteam eveneens bij andere organisaties fondsen geworven. Want er zijn niet alleen kosten voor de coördinatie, maar ook voor lespakketten en bijbehorende materialen, zoals schepjes, zaaigoed, potten en aarde.

Andrea licht toe: ,,De lessen schaffen we onder andere aan bij Vereniging GDO, een landelijk netwerk van 140 natuur- en duurzaamheidscentra. De ontwikkelaars krijgen een eenmalige vergoeding voor het intellectueel eigendom, waarna we de bestanden van de lessen aan onze eigen huisstijl aan kunnen passen.’’

Van jongs af aan leren over natuur en milieu
De dames richten zich eerst op alle basisscholen in Vijfheerenlanden, om vanaf begin 2024 uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Andrea legt uit: ,,De inspiratie voor Groene Weelde is zo’n anderhalf jaar geleden ontstaan door het contact met scholen. Veel scholen bleken behoefte te hebben aan lesmateriaal over dit onderwerp, vooral doordat thema’s zoals klimaatverandering en energietransitie nu heel erg spelen. Dat kinderen daar meer over leren is cruciaal.’’ Sylvia vult aan: ,,Daarom hebben we gemeente VHL meegenomen in ons initiatief, ter ondersteuning van nieuw beleid op dit gebied.’’

Het coördinatieteam maakt een programma over de volgende zes domeinen: Natuur en groen, Voedsel en gezondheid, Water, energie en klimaat, Grondstoffen en afval, Natuur en cultuur, en Voedselbossen. Een school kan een abonnement afsluiten voor 150 euro per jaar. Daarvoor krijgt men het hele jaar door leskisten voor alle groepen.

Ook kan men tegen meerprijs een beroep doen op een gastdocent in de klas, advies over inpassing van natuureducatie binnen het curriculum en buitenlessen op een groen/blauw schoolplein, een moestuincoach, en lessen op locatie zoals bijvoorbeeld in de uiterwaarden of bij kinderboerderij Hestia’s Hof in Leerdam.

Samenwerking benutten en bundelen
Het enthousiasme van de dames werkt aanstekelijk volgens Sylvia. ,,We hebben al partners gevonden in Hestia’s Hof, Natuur- en Vogelwacht Hei- en Boeicop, Waardlanden (voor afvalvrije scholen), en voedselbossen in de regio. Maar anderen die ook op natuurvlak actief zijn, hebben zich spontaan aangemeld. We kijken of ze mee kunnen doen in ons aanbod en het is de bedoeling de samenwerking te benutten en te bundelen.”

Sylvia is initiatiefnemer van Voedselbos Schaikseweelde in Leerdam en actief als moestuincoach bij de Verlengde schooldag. ,,In samenwerking met anderen willen we ook voedselboseducatie gaan ontwikkelen’’, blikt ze vooruit.

,,We kunnen een teeltplan maken, doceren in de klas, en op locatie instructie geven.’’ Andrea vindt: ,,Het is belangrijk dat er nu een basis staat, daarna kunnen we verder uitbouwen.’’ De leskisten worden naar de school gebracht en weer opgehaald, zegt Sylvia. ,,We willen het personeel zoveel mogelijk ontzorgen. Maar daar hebben we nog wel meer vrijwilligers voor nodig.’’ Scholen kunnen de lessen vanaf 21 augustus boeken op een digitaal platform op de site. Op 30 september volgt de feestelijke opening van het natuureducatiecentrum Groene Weelde bij Voedselbos Schaikseweelde, Schaikseweg 79, Leerdam.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden