Skip to content

Artikel AD: Kool- en pimpelmeesjes vestigden zich massaal in Sleeuwijkse nestkastjes: ‘Dit is waanzinnig mooi’

Geplaagd door jeuk in de lente van 2018 hingen slimme Sleeuwijkers vorig jaar 96 nestkastjes op, in de hoop dat vogels zich tegoed zouden doen aan de eikenprocessierups. Nu, een jaar later, blijken de nestkastjes een daverend succes met een bezetting van meer dan 80 procent. ,,Al loopt het onderzoek te kort om te concluderen of de afname van de overlast komt door de nestkasten.”

Vrijwilligers hingen eind 2019 bijna honderd nestkastjes op in het door eikenprocessierupsen geplaagde Sleeuwijk. Zou het helpen? Met engelengeduld wachtten ze af of de nestkastjes aan de Rijksstraatweg, Transvaal, Deltaweg, Vlietstraat en Eikenlaan effect zouden hebben.

Nu, een jaar later, blijkt het een daverend succes. Van de kastjes voor kool- en pimpelmezen is meer dan 80 procent de afgelopen lente gebruikt voor gezinsuitbreiding, jubelt vereniging Altenatuur. Vrijwilliger Roel Wigman: ,,De resultaten zijn echt waanzinnig mooi.” De afgelopen weken waren vrijwilligers druk met het schoonmaken van de nestkasten. Dat moet ieder najaar om te voorkomen dat er voor vogels schadelijke parasieten in gaan zitten.

Dode jongen

Bij de schoonmaak bleek het ene lege nestje na het andere tevoorschijn te komen. En ook een nest met verlaten eieren, helaas. Wigman: ,,Of dode jongen. Wat waarschijnlijk duidt op verstoring van de oudervogels of voedselgebrek.” Bijzonder was ook de vondst van meerdere poppen van de plakker, een nachtvlinder. ,,De kastjes bieden dus ook onderdak aan insecten.”

Ook natuurlijke vijanden van meesjes speelden een rol: sommige nestkastjes hadden overduidelijk sporen van spechten, die niet schromen om nestkastjes voor kleinere vogels te slopen. De gevleugelde vandaal tikt dan met zijn snavel het gat groter, en pikt eieren of jonge meesjes uit het nest. ,,Daarom hebben we bij sommige kastjes metalen plaatjes rond het gat geplaatst.”

Minder overlast

De overlast van de eikenprocessierups was deze zomer veel minder dan in de twee voorgaande jaren. Wigman: ,,Er waren minder eikenbomen geïnfecteerd en de nesten waren ook kleiner.” Eén uitzondering was de beruchte Rijksstraatweg, waar heel veel eikenbomen staan. Op het deel tussen de Tol en het Altenacollege bleek de overlast juist erger. ,,Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat er in het bos bij de Tol geen nestkasten zijn opgehangen.” Dat gaat in de toekomst wel gebeuren, als het aan Altenatuur ligt. ,,Daarover gaan we met het Brabants Landschap in gesprek.”

Wilde bloemen

Hoewel de vrijwilligers dolblij zijn met de resultaten is het nog iets te vroeg om de kool- en pimpelmeesjes álle eer voor de teloorgang van de plaagrups te geven. Ook een andere vorm van natuurbeheer speelt mee. Wigman: ,,Nestkasten alleen zijn niet voldoende om het project tot een echt succes te maken. De vogels en andere bestrijders, zoals insecten en vleermuizen, hebben baat bij een groene leefomgeving met afwisselend hoge en lage struiken en veel bloemen. Dat biedt voedsel, veiligheid en nestgelegenheid.” Hij is dan ook blij dat Altena sinds dit voorjaar op een andere manier maait, waardoor er veel meer wilde bloemen bloeien.

Dat de nestkastjes een succes zouden worden, bleek afgelopen voorjaar al een beetje op basis van eigen waarnemingen van Sleeuwijkers. Die werden tijdens de eerste lockdown opgeroepen om ‘hun’ nestkastjes in de gaten te houden. Ook werd iedereen in Altena gestimuleerd om zelf een nestkastje op te hangen in de tuin. Dat is nog steeds een goed idee, aldus Altenatuur.

Bron: AD Rivierenland

 

Back To Top
Lid worden