Skip to content

Artikel AD | Bever houdt flink huis in dijken van rivierengebied

Op verschillende locaties in het rivierengebied, waaronder in Dussen, is Waterschap Rivierenland druk doende om beverholen in dijken te dichten. De populatie bevers groeit in het gebied en daarmee neemt ook het aantal schadegevallen toe.

De schades werden ontdekt tijdens een nieuwe, extra inspectie. Onder meer in de Maasdijk in Dussen werd een ingang van een hol gevonden. Deze wordt in november gerepareerd. Ook in de iets verderop gelegen Betuwe, in Ophemert en in Dodewaard, zorgen Europa’s grootste knaagdieren voor schade in dijken.

Populatie groeit
En dat is absoluut onwenselijk, vertelt Lotte Katee, woordvoerder van het waterschap. ,,In de uiterwaarden mogen ze best knabbelen, maar niet in de dijken die voor bescherming moeten zorgen.’’ De populatie neemt al jaren toe en daarmee ook het aantal schadegevallen. In 2019 werden er volgens Katee nog tien holen in het gebied ontdekt, in 2021 waren dat er 27.

De beschermde bever voelt zich meer dan welkom in het rivierengebied, waar water en land voor een ideale combinatie zorgen. ,,We hebben er momenteel zo’n zevenduizend in Nederland, waarvan drieduizend in het rivierengebied. Het is een bekroning van de natte natuur en gunstig voor de ecologie, maar zeker in de winterperiode met kans op hoogwater ook een bedreiging. Vergis je niet in het enorme gangenstelsel dat bevers kunnen graven.’’

Beverprotocol
Door de groeiende populatie worden er vaker inspecties uitgevoerd op de waterlijnen. Dat wordt veelal gedaan door muskusrattenbestrijders, omdat ze kenners zijn op het gebied van dierlijke graverij. Het waterschap neemt vervolgens gepaste maatregelen op basis van en beverprotocol, waarbij doden als laatste optie wordt gezien.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden