Skip to content

Arla beloont duurzaamheidsinspanningen van de leden met 2,2 miljard euro

Leden melkveehouders die zich extra inzetten op het gebied van duurzaamheid ontvangen vanaf vandaag een hogere melkprijs. Tot 2030 verwacht Arla Foods 2,2 miljard euro extra melkgeld uit te keren, om haar leden te belonen voor de extra inspanningen die zij leveren op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Arla heeft voor de maandelijkse duurzaamheidsvergoeding tot 500 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Arla-melkveehouders hebben meer duurzaamheidsmaatregelen getroffen dan in eerste instantie voorspeld en Arla gelooft dat boeren de lat nu nog hoger zullen leggen.

Punten

Op basis van de maatregelen die de grootste impact kunnen hebben is een systeem ontwikkeld met 19 onderdelen waarvoor punten kunnen worden verdiend, zoals voer- en eiwitefficiëntie, mestverwerking, duurzaam voer, hernieuwbare elektriciteit en landgebruik. Melkveehouders kunnen op dit moment tot 80 punten verdienen. De maatregelen die de meest positieve invloed op duurzaamheid hebben leveren de meeste punten en daarmee de hoogste financiële vergoeding op. Arla betaalt nu 0,03 eurocent per kilogram melk extra voor elk punt dat een boer verdient.

Motiveren

Voor Mark Boot, Managing Director Arla Foods Nederland, markeert de eerste uitkering van de duurzaamheidsvergoeding als een bijzondere dag: ‘Dankzij Arla Foods’ unieke puntensysteem kunnen wij onze melkveehouders belonen voor hun inspanningen. Tegelijkertijd motiveren we onze melkveehouders om de maatregelen te nemen die nodig zijn om als coöperatie onze ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen behalen.’

Van 2021 tot 2022 daalde de totale CO2-uitstoot van Arla Foods per kilogram melk met 2,4 procent. Dat blijkt uit gegevens van Arla Foods’ Klimaatcheck op de boerderijen. Arla-melkveehouders hebben onder andere efficiënter voer geproduceerd, minder kunstmest gebruikt, hun mestopslag verbeterd, het energieverbruik verminderd en zijn overgestapt op meer hernieuwbare elektriciteit.

Afhankelijk

Bovenop de duurzaamheidsvergoeding komt 1 eurocent per kilogram melk voor het aanleveren van de Klimaatcheck-gegevens die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de duurzaamheidsvergoeding. Voor een gemiddelde Arla-boerderij met een jaarlijkse melkproductie van 1,6 miljoen kilogram komt 2,44 eurocent in totaal overeen met bijna 40.000 euro per jaar. De maandelijkse duurzaamheidsvergoeding wordt elk kwartaal bijgewerkt en het totale jaarlijkse bedrag is afhankelijk van of de coöperatieleden de duurzaamheidsinitiatieven op elk bedrijf en het totale melkvolume in Arla Foods behouden.

Reductiedoelstellingen

Arla Foods introduceerde haar nieuwe duurzaamheidsvergoedingsmodel in het najaar van 2022. Dit model beloont coöperatieleden voor klimaat- en milieubevorderende initiatieven en bouwt onder andere voort op de gegevens die sinds 2019 zijn verkregen uit de Klimaatcheck. Het model gaat samen met het plan van Arla Foods om haar reductiedoelstellingen te bereiken, dat voldoet aan de criteria van het Science Based Targets Initiative voor waardeketendoelen. Het doel daarvan is om tegen 2030 30 procent CO2-emissies op de boerderij te hebben gereduceerd en in 2050 netto klimaatneutraal te zijn.

Bron: Arla Foods/Beeld: 

Back To Top
Lid worden