Skip to content

Zuid-Holland zoekt herbestemming voor vrijkomende boerenbedrijven

De provincie Zuid-Holland verwacht dat er de komende tijd 1.300 agrarische bedrijven stoppen door schaalvergroting. Voor de vrijkomende agrarische bebouwing wil de provincie maatschappelijke of economische herbestemming vinden.

Behoud en herbestemming van het agrarische erfgoed staat hoog op de provinciale agenda in Zuid-Holland. „Wij willen als provincie voorkomen dat monumenten leeg komen te staan, vervallen of zelfs worden gesloopt”, zegt gedeputeerde Rik Janssen. „Wij willen de gebouwen behouden, mede vanwege hun historische waarde en de aantrekkingskracht op hun omgeving. Belangrijk is hierbij dat het gebouw met een nieuwe functie de toekomst in gaat.”

Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt gekeken naar kansen en knelpunten van herbestemming. Doel is ook om eigenaren van leegstaande panden te koppelen aan initiatiefnemers en investeerders. Daarnaast wordt een top 5 van leegstaande agrarische bebouwing gepresenteerd.

Subsidie
Voor het jaar 2019 heeft de provincie 5,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het beter toegankelijk maken en de herbestemming van Rijksmonumenten. Eigenaren van rijksmonumentale boerderijen in de provincie kunnen hier ook een aanvraag voor indienen, tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019.

Tekst: Erin Veenink/Beeld: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden