Skip to content

Zuid-Holland: Geitenstop geldt ook in Molenlanden

Het plan van Molenlanden om uitbreiding van een geitenhouderij in Langerak toe te staan, lijkt niet te kunnen rekenen op steun van de provincie Zuid-Holland. Die hanteert een ‘geitenstop’, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. ,,De gemeente had daar rekening mee moeten houden.’’

Sinds januari vorig jaar is het in Zuid-Holland niet meer toegestaan om nieuwe geitenhouderijen te beginnen of om bestaande bedrijven te laten groeien. Aanleiding is een RIVM-onderzoek, waaruit blijkt dat mensen die binnen een straal van 2 kilometer van een houderij wonen, meer risico lopen op een longontsteking.

Momenteel vindt extra onderzoek plaats. ,,De uitslag is voorzien voor 2022. Tot die tijd is de geitenstop van kracht’’, zegt een woordvoerder van de provincie.

Molenlanden vindt dat de ‘stop’ niet van toepassing is op de uitbreiding van het bedrijf aan de Melkweg in Langerak. De aanvraag om te mogen groeien van 1060 naar bijna 2000 geiten ligt er al sinds 2017, nog vóór de invoering van de geitenstop. ,,Het plan is toegestaan op basis van het toen geldende beleid.’’

Die redenering is volgens de provincie echter te kort door de bocht. ,,Wij gaan uit van de datum van het opnemen van de geitenstop, 19 januari 2018. Het besluit van Molenlanden is daarna genomen’’, zegt de woordvoerder. ,,De gemeente had daar in haar besluit rekening mee moeten houden. Dat is het uitgangspunt van de provincie.’’

Officieel is de provincie nog niet op de hoogte gebracht van de plannen, aldus de woordvoerder. Dat gebeurt binnenkort. De gemeente wil daarbij ook in gesprek om het besluit toe te lichten. ,,Aan de hand daarvan beoordeelt de provincie een plan of besluit en dient zo nodig zienswijzen in.’’

Handhaving
De provincie raakte eerder dit jaar al in een strijd verwikkeld met de gemeente Krimpenerwaard. Die besloot de illegale uitbreiding van een geitenboerderij in Stolwijk toe te staan, stuitte op de ‘geitenstop’ en wil nu een ontheffing van de provincie. Gedeputeerde Han Weber gaf echter al aan vanwege gezondheidsrisico’s vast te houden aan de stop en verzocht de gemeente zelfs om handhaving.

Molenlanden is net als Krimpenerwaard van mening dat er onvoldoende aanleiding is om uitbreiding te weigeren op basis van gezondheidsredenen. Zo vindt het college de grotere kans op longontstekingen niet hard genoeg aangetoond. ,,Ook is niet bewezen dat de onderzoekresultaten toepasbaar zijn op de situatie in Molenlanden.’’

Tegelijkertijd met de uitbreiding van het bedrijf in Langerak ‘legaliseert’ de gemeente ook een houderij aan de Heulenslag in Bleskensgraaf. Die werd eerder gedoogd. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid adviseerde vanwege het lopend gezondheidsonderzoek juist om voor beide houderijen voorlopig géén vergunning af te geven.

Bron: het Kontakt/Beeld: Cor de Cock

Back To Top
Lid worden