Skip to content

Zeldzame Noordse Woelmuis weer aangetroffen in Kinderdijk

KINDERDIJK • Na ruim 20 jaar zijn weer Noordse woelmuizen aangetroffen in de Boezems van Kinderdijk.

Vermoedelijk heeft dit bijzondere muisje er al die tijd wel gezeten, maar het diertje heeft een verborgen leven diep in het moeras. Ecoloog Nieck Alderliesten, die in z’n vrije tijd veel zoogdierenonderzoek in de Alblasserwaard verricht, trof verleden week twee exemplaren aan in z’n inloopvallen.

De Noordse woelmuis (Microtus oeconomus Arenicola) is de enige endemische zoogdiersoort in Nederland. Endemisch betekent dat deze (onder)soort, behalve in Nederland, nergens anders in de wereld voorkomt. De Nederlandse populatie wordt gezien als een overblijfsel uit de laatste ijstijd. Oorspronkelijk leefde de Noordse woelmuis op de toendra’s, maar in Nederland heeft de soort zich aangepast aan met name moerasgebieden, zoals de Boezems van Kinderdijk. Naast Kinderdijk is de soort enkele jaren geleden ook aangetroffen in de Avelingen bij Gorinchem.

De afgelopen drie jaar zette de 31-jarige inwoner van Oud-Alblas jaarlijks inloopvallen op diverse plekken in Kinderdijk om te controleren of er nog Noordse woelmuizen leven. Verleden jaar werd met behulp van DNA de aanwezigheid al bevestigd, maar afgelopen week was het eindelijk raak.

Het onderzoek in Kinderdijk werd uitgevoerd in samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard en de Zoogdiervereniging. Behalve het aantonen van de aanwezigheid van de Noordse woelmuis dient het onderzoek ook om meer informatie te verzamelen over andere soorten muizen die in het gebied voorkomen. Met behulp van diervriendelijke vallen zijn de afgelopen week muizen gevangen in de Hoge Boezem van de Nederwaard. Alle muizen werden na de vangst direct weer vrijgelaten. Behalve de Noordse woelmuis werd ook de bosmuis, dwergmuis, veldmuis, rosse woelmuis, bosspitsmuis en huisspitsmuis aangetroffen. Ook werd tot twee keer een wezel gevangen.

Vroeger kwam de streng beschermde Noordse woelmuis algemeen voor in de Boezems van Kinderdijk. Het lijkt erop dat de soort de laatste decennia zeldzamer is geworden. Eén van de problemen in de boezems is dat het gebied verruigt, er groeien steeds meer bomen en struiken in het moerasgebied. Hierdoor komt er meer concurrentie van andere woelmuissoorten en wordt de Noordse woelmuis verdreven naar de nattere delen in het gebied.

Het is volgens natuurdeskundige Richard Slagboom goed om te weten dat er nog Noordse woelmuizen voorkomen in het gebied. Overheden kunnen deze informatie gebruiken voor het afstemmen van het beheer om ervoor te zorgen dat de soort behouden blijft in het boezemgebied van Kinderdijk.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden