Skip to content

Wethouder Kraijo: ‘Zondag bij molens Kinderdijk krijgt andere beleving dan rest van de week’

ALBLASSERDAM • De zondag krijgt aan andere beleving bij de Kinderdijkse molens dan de andere dagen. Die toezegging deed wethouder Arjan Kraijo dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Alblasserdam.

Hij reageerde daarmee op de nadrukkelijke oproep van de SGP om meer aandacht te besteden aan de zondagsrust in de plannen rond het beheersen van de vele duizenden toeristen die het wereldberoemde molencomplex bezoeken. Harrold van Vliet (SGP): “In het Gebiedsperspectief Kinderdijk dat nu voor ons ligt wordt aan de zondagsrust nauwelijks concreet invulling aan gegeven. Het blijft bij het vertellen en verhalen over het christelijke karakter van de streek.”

Hij riep andere partijen op om eveneens in de bres te springen voor de zondagsrust. “De andere fracties hebben vanuit diverse motieven eerder aangegeven dit ook belangrijk te vinden. Denk aan onze zorgplicht voor de inwoners van Kinderdijk, dat het op zondag allemaal een tandje minder mag.”

Business case
Wat de SGP betreft wordt er bij het reguleren van de bezoekersstromen op de zondag actief gestuurd op minder bezoekers. “De business case van Kinderdijk is nu nog gebaseerd op zeven dagen per week; met de hogere prijzen die straks gevraagd gaan worden, lijkt ons dat niet nodig.”

Bijval van andere partijen kreeg Van Vliet vrijwel niet. Met name de VVD voelde niets voor zijn oproep. Herman Verheij: “Te pas en te onpas wordt de zondagsrust van stal gehaald. Dat vind ik niet chique. Misschien vinden de inwoners van Kinderdijk het juist prettig dat er meer bezoekers op zondag komen; dan hoeven zij zelf ook minder gebruik te maken van de dijk.” En Marko Stout (D66): “Er zijn heel veel mensen die juist de zondag kiezen om te komen. Dat die vrijheid er is vinden wij heel waardevol.”

Sympathie
De enige steun kwam van de ChristenUnie. Jako Sterrenburg: “Wij hebben sympathie voor de inbreng van de SGP; het onderzoeken of de activiteiten bij de molens op zondag wat minder kunnen, daar staan wij wel achter.”

Wethouder Arjan Kraijo legde de oproep van de SGP niet naast zich neer. Sterker nog, hij ging er (deels) in mee. “Bij de uitwerking van de plannen bekijken we hoe de zondag een apart karakter zal gaan krijgen. De zondag krijgt een andere beleving dan de andere dagen van de week.”

Voorschot
Wat bij VVD-er Verheij in het verkeerde keelgat schoot: “Dit verbaast me. U neemt een behoorlijk voorschot op de concrete invulling. Dit doet wel heel veel recht aan wat de SGP inbrengt.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden