Skip to content

Weerbericht: Neerslagtekort groeit de komende week ondanks zomerkoelte

Een aanhoudend noordelijke stroming brengt ook de komende week geen regen van betekenis. De bodemvoorraad vocht die dankzij overvloedige regenval in juni was opgebouwd raakt op.

Het gras verdroogt op stam de komende week. In tegenstelling tot de zandgebieden in Nederland waar veel mais wordt geteeld maakt dit gewas in West-Nederland nog een goede kans om uit te groeien tot een volwaardig gewas. Mits er later deze maand alsnog regen van betekenis valt.

De komende week gaat dat niet gebeuren, een paar buitjes voor het stof uitgezonderd. In tegenstelling tot vorig jaar is het bepaald niet heet dankzij de aanhoudend noordelijke stroming. Maar diezelfde noordelijke stroming levert ook nauwelijks regen op. Voorafgaand aan dit koele overwegend bewolkte weertype wordt het vrijdag en zaterdag in Zuid-Nederland nog zomers warm. De zone met bewolking die later dit weekend deze warmte verdrijft gaat waarschijnlijk wel gepaard met een matige tot krachtige wind maar de kans op neerslag van betekenis is klein. Ook de bewolking die vrijdag in de kustgebieden overheerst levert hooguit een beetje regen tegen het stof op.

Waterverdeling verdringingsreeks
De verdringingsreeks waarmee de overheid de verdeling van (zoet)water bepaalt, komt weer in beeld. Deze verdringingsreeks geeft een rangorde van maatschappelijke en economische behoeften, die bij (dreigende) watertekorten bepalend is voor de verdeling van het beschikbare oppervlaktewater. Naar aanleiding van de droogte in 2018 is handleiding bij deze verdringingsreeks herzien. Landbouwbelang valt in de categorie met de minste prioriteit, waarbij de waterschappen zelfstandig een regionale afweging kunnen maken.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden