Skip to content

Waterschapspartij: ‘Stop met het maaien van de bermen’

Water Natuurlijk Hollandse Delta wil dat het Waterschap Hollandse Delta stopt met het standaard maaien van de bermen.

,,Beperk het tot de bermen waar het uitzicht van automobilisten op kruisend verkeer wordt belemmerd’’, zegt fractievoorzitter Anne Mollema van Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Mollema heeft een advies hierover uitgebracht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap. Het ‘rigoureus maaien’ van de ruim 3000 kilometer berm in de waterschapsregio, waar ook het eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard onder vallen, is niet alleen dodelijk voor de vele insecten. Ook staat helemaal niet vast dat het weghalen van de bermen de verkeersveiligheid verbetert.

Zinloos
,,Eigenlijk is het zinloos werk en dat is zonde’’, stelt Mollema. ,,Wij vinden juist dat je alles moet benutten wat hier gratis groeit en bloeit. Voor fietsers, wandelaars en inwoners is het juist mooi om te zien dat er van alles groeit en de insecten die daar leven kunnen er schuilen en voedsel vinden. Zij hebben juist een positieve invloed op de biodiversiteit en dus de akkerbouw.’’

Onder andere de natuurorganisatie Hoekschewaards Landschap trok bij de waterschapspartij aan de bel over het onderwerp. ,,Het maaien van de bermen is een heel grote ergernis onder inwoners, maar ook bij deze organisaties’’, zegt Mollema. Na het zomerreces hoopt hij antwoord te krijgen van de heemraad.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden