Skip to content

Waterschap Rivierenland verpacht 20 agrarische percelen

Waterschap Rivierenland gaat 20 agrarische kavels uitgeven, voornamelijk graslandpercelen. De kavelgrootte varieert van ruim een halve hectare tot ruim zes hectare. De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen zich inschrijven.

Via openbare inschrijving – op 31 oktober en 5 november – kunnen boeren in aanmerking komen voor de kavels. Het betreft percelen in Varik, Echteld/Dodewaard, Andelst, Herwijnen, Zuilichem, Haaften, Buren, Lienden, Ochten, Zoelen, Heumen en Wellseind (allen Gelderland), Vianen (UT), Giessenburg (ZH), Dussen en Alphen (NB).

Liberale pacht
De hoogste inschrijver krijgt – na gunning – de kavel door middel van een pachtovereenkomst toegewezen. De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor één jaar. Maar eventueel kan nog maximaal twee keer voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. ‘Dit is dan telkens voor één jaar en onder dezelfde voorwaarden’, aldus Waterschap Rivierenland.

Rivierenland heeft agrarische percelen in eigendom. Percelen die het waterschap op dit moment niet gebruikt, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven. Het waterschap heeft landbouwpercelen in eigendom om zo projecten, zoals waterberging, dijkversterkingen en natuurvriendelijke oevers, te realiseren.

Twee locaties
Het waterschap verdeelt de openbare inschrijving voor de percelen over twee data en locaties. Op donderdag 31 oktober 2019 kan er ingeschreven worden op kavels in Varik, Echteld/Dodewaard, Herwijnen, Haaften, Buren, Ochten en Zoelen. Dit gebeurt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tiel (GD). Inschrijvingen kunnen tussen 12.00 uur en 13.00 uur worden ingeleverd. De opening van inschrijvingen in openbaarheid is vanaf 13.30 uur.

Dinsdag 5 november 2019 kan er worden ingeschreven bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel op kavels in Lienden, Vianen, Andelst, Zuilichem, Giessenburg, Heumen, Dussen, Alphen en Wellseind. Tussen 10.30 uur en 11.30 uur kunnen inschrijvingen worden ingeleverd, de opening van inschrijvingen in openbaarheid start om 12.00 uur.

Dijkpercelen
Naast agrarische percelen, geeft het waterschap komend jaar ook 340 hectare aan dijkpercelen uit. Deze percelen kunnen gebruikt worden voor het gras (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor beweiding door schapen.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden