Skip to content

Waterschap Rivierenland pakt illegale slootdempingen aan

REGIO • In de afgelopen jaren zijn in de Alblasserwaard veel sloten illegaal gedempt. Waterschap Rivierenland gaat hierop vanaf nu streng toezien.

Waterschap Rivierenland heeft aan de hand van luchtfoto’s onderzoek uitgevoerd en een inventarisatie opgesteld. In de meeste gevallen ontbreekt de noodzakelijke vergunning en is er zelfs niet zelden sprake van het dempen van sloten met afvalstoffen. Het waterschap is geschrokken van de grote hoeveelheid dempingen en gaat streng toezien op dergelijke overtredingen.

Binnenkort ontvangen de desbetreffende perceeleigenaren een brief. Sloten die illegaal zijn gedempt en niet vergunbaar zijn, moeten worden teruggebracht naar de oorspronkelijk situatie. In alle andere gevallen zal via een vergunningsaanvraag in hetzelfde peilvak van de demping vervangende waterberging moeten komen. Het waterschap heeft de afgelopen jaren, samen met de gemeente, veel geïnvesteerd in waterberging. Het waterbergend vermogen mag niet door illegale dempingen teniet worden gedaan.

Informatie over vergunningen is te vinden op de website van Waterschap Rivierenland onder ‘regelen en aanvragen’, ‘vergunningen’ en ‘wateren en oevers’. Sloten zorgen bij hevige regenval dat overtollig water afgevoerd kan worden. Dit voorkomt wateroverlast. Tevens is een goede doorstroming belangrijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Met het oog op bodemdaling in dit gebied en klimaatverandering waarbij periodes van droogte en extreme neerslag elkaar vaker zullen afwisselen, is een goed watersysteem van wezenlijk belang. In de Alblasserwaard gaat het waterschap de komende jaren aan de slag om een robuust en klimaatbestendig hoofdwatersysteem te realiseren.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden