Skip to content

VHL kijkt naar evenementenbeleid

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden gaat kijken naar de communicatie, berichtgeving en vergunningverlening rond evenementen. Die toezegging deed burgemeester Jan Pieter Lokker tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken.

Het onderwerp kwam op de agenda door inspreker Maarten Kerkhof die vaststelde dat rond de vergunningverlening voor het Titanium festival sprake was van ‘gebrekkige communicatie’. Kerkhof benadrukte dat er voor recreatiegebied de Middelwaard ‘kernbeslissingen, bestemmings- en inpassingsplannen’ gelden.

“In al deze plannen is het in stand houden en ontwikkelen van de natuur een van de hoofddoelen, met waar mogelijk niet-grootschalige recreatie, passend bij de natuur.”

Draagkracht gebied
Hij constateerde dat de Middelwaard steeds vaker wordt gebruikt om evenementen te organiseren en vroeg de raad dat beleid vast te leggen en het terrein aan te wijzen als evenemententerrein, mét de daarbij behorende regels. “Maar neem dan wel in overweging of het terrein geschikt is voor dit soort grootschalige evenementen die de draagkracht van het gebied wellicht te boven gaan.”

De inspreker was kritisch over de huidige vergunningverlening. Volgens hem is het gebruik van het weiland naast de Lekbrug voor By the Creek in strijd met het plan ‘Ruimte voor de Lek’ en had er daarom geen omgevingsvergunning voor het festival af mogen worden afgegeven.

Vergunning in elkaar geflanst
Volgens Kerkhof is op 13 mei een aanvraag hiervoor ingediend. “Veel te laat, gezien de maximale behandelingstermijn van zes maanden voor een plan dat flink afwijkt van het bestemmingsplan. Het is zeer opmerkelijk dat By the Creek wel doorgaat, terwijl voor de kermis tijdens de sleepbootdagen geen vergunning kon worden verleend.”

Volgens hem is er vorige week ‘even snel een vergunning in elkaar geflanst, drie dagen na de start van de opbouw van het festival’. Kerkhof zei dat onderzoek van de Nationale ombudsman heeft uitgewezen dat ambtenaren de neiging hebben om bij onduidelijk of ontbrekend beleid zich ‘faciliterend’ op te stellen naar organisatoren.

Dat zou ook bij Titanium zijn gebeurd waar – aldus Kerkhof – ambtenaren namens de organisatie hebben onderhandeld met het Rijksvastgoedbedrijf over het gebruik van de grond onder de Lekbrug. “Het kan toch niet zo zijn dat ambtenaren ‘organisatiebureautje’ spelen van onze belastingcenten en een bezorgde burger vergunningaanvragen moet gaan controleren op wet en regelgeving.”

Communicatie
D66-woordvoerder Arie de Groot stelde vast dat de communicatie op dit punt verbeterd moet worden. “Wij zijn voor het organiseren van evenementen, maar inwoners krijgen nu pas op het laatste moment informatie. Die informatie is ook niet op de website van de gemeente te vinden.”

Wethouder Christa Hendriksen bevestigde dat er over dit onderwerp meer klachten binnen komen: “Daar moet een goed plan voor komen.”

Feiten analyseren
Burgemeester Lokker wees erop dat de gemeente een aantal evenementen achter de rug heeft en dat hij de feiten gaat analyseren. “We moeten ons evenementenbeleid harmoniseren. We hebben te maken met drie verschillende culturen die nu samen komen.”

Lokker benadrukte dat evenementen voor de samenleving belangrijk zijn. “Als alle seinen op groen staan en brandweer en politie akkoord gaan, doen we ons uiterste best om vanwege het maatschappelijk belang de vergunning voor elkaar te krijgen. Nu blijkt dat de communicatie hierover beter had gekund”, aldus Lokker die beloofde de raad te informeren zodra hij de feiten op een rijtje heeft.

Mogelijk wordt dat gecombineerd met een raadsdebat over het evenementenbeleid.

Bron: het Kontakt/Beeld: Nico van Ganzewinkel

Back To Top
Lid worden