Skip to content

‘Verrassende ontdekkingen’ bij vleermuizenonderzoek in Alblasserwaard

Bij agrarische bedrijven in de Alblasserwaard komen meer soorten vleermuizen voor dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Boer Zoekt Vleermuis’, waarbij twee dagen lang met een speciale ‘batlogger’ is gezocht naar de diertjes.

Met dat apparaatje worden geluidsopnames van de dieren gemaakt en is te herleiden welke soorten het betreft. In de Alblasserwaard gebeurde dat op tien agrarische bedrijven, die allemaal zijn aangesloten bij natuurvereniging Den Hâneker.

,,De meest voorkomende soorten zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger”, aldus de onderzoekers, die bij twee veehouderijen in Noordeloos zelfs zeven verschillende soorten aantroffen. ,,Er waren ook enkele zeldzame soorten bij. Met name de kleine dwergvleermuis en de lokaal zeldzame franjestaart. Van de kleine dwergvleermuis is pas sinds kort bekend dat deze in Nederland voorkomt. Ook de aanwezigheid van de franjestaart is onverwachts. Hoewel bekend van boerderijen, komt deze soort veelal in bosrijkere omgeving voor.”

Bestrijders van plaaginsecten
Vleermuizen bestrijden plaaginsecten. Boeren hoeven daardoor minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wat beter is voor het milieu. Om de vleermuispopulatie te stimuleren, worden binnen ‘Boer Zoekt Vleermuis’ verschillende vleermuiskasten opgehangen op boerenerven in de regio. Ook is extra erfbeplanting aangelegd. Vleermuizen gebruiken die als navigatiepunt bij het zoeken naar voedsel.

In de provincie Zuid-Holland komen in totaal twaalf verschillende soorten vleermuizen voor. Tegelijkertijd met Alblasserwaard werd er ook een vleermuizenonderzoek uitgevoerd in de Duin- en Bollenstreek. Daar werden zeven soorten vleermuizen ontdekt.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden