Skip to content

Varkenscoalitie wil Nederland koploper maken

De Nederlandse varkenshouderij wil wereldwijd koploper worden op het gebied van kringlooplandbouw, gezonde dieren, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en een minimale milieubelasting.

Bovendien mag de burger geen overlast ondervinden van de varkenshouderij. Daarom wordt gewerkt aan emissiearme stallen die tot 85% ammoniak reduceren, broeikasgassen tot 90%, geur tot 70% en fijn stof tot 50%. Dit zijn de emissiedoelstellingen voor 2030. Dat de Nederlandse varkenshouderij op al de genoemde punten hoog scoort, moet zichtbaar en geborgd zijn voor afnemers in binnen- en buitenland. Deze borging wordt geregeld in het kwaliteitslabel Holland Varken.

Herziene actieplan vitale varkenshouderij
Deze ambities staan in het herziene actieplan vitale varkenshouderij, dat woensdagavond 4 september is gepubliceerd. Het actieplan is een initiatief van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), samen met Rabobank, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Topigs Norsvin, Agrifirm en ForFarmers. Het bouwt verder op het plan uit 2016.

Mestoverschot opwaarderen
Een ander speerpunt is ook mestverwerking. Doel is in 2030 om het mestoverschot, dat niet in de regio zelf plaatsbaar is, op te waarderen tot waardevolle meststoffen, kunstmestvervangers of groene energie. Om de diergezondheid te verbeteren, wordt begonnen met de aanpak van PRRS op de bedrijven.

Het actieplan is onderdeel van de plannen van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor een duurzame veehouderij in Nederland. De minister schrijft in haar Kamerbrief dat er in 2030 een eind moet komen aan het couperen van varkensstaarten.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden