Skip to content

Subsidie voor innovatieve waterbesparende maatregelen door agrariërs

De afgelopen droge jaren zitten nog vers in ons geheugen. 2018 was extreem droog en 2019 was droger dan gemiddeld. Dit jaar zijn we al gestart met hele droge maanden april en mei. Hoe zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op weer een droog jaar? In het rivierengebied kunnen boeren en tuinders financiële ondersteuning krijgen bij het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Deze stimuleringsregeling geldt voor landbouwbedrijven en bestaat uit 25 of 40 procent van de investeringskosten.

De regeling is opgezet door Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds. De uitvoering is in handen van Waterschap Rivierenland. Mogelijke waterbesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld aanleg van vochtsensoren (met een weerstation), druppelirrigatie of systemen voor plaatsspecifieke beregening. Deze voorzieningen maken het bedrijf minder afhankelijk van waterinname. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.wsrl.nl/waterbesparen

Back To Top
Lid worden