Skip to content

Stichting wil Waterlinieprijs instellen

Er komt een jaarlijkse waterlinieprijs voor het beste initiatief om de waterlinie te promoten: dat was een van de besluiten van het symposium, dat de Stichting Oude Hollandse Waterlinie afgelopen vrijdag hield. Bijna honderd bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers waren hiervoor naar het eeuwenoude Arsenaal van vestingstad Nieuwpoort gekomen.

Bidbook jubileum
Burgemeester Dirk van der Borg opende het symposium. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie bestond op deze dag precies een jaar. Margot Stolk, lid van het Dagelijks Bestuur blikte kort terug en lichtte vervolgens de plannen toe voor de viering van het waterlinie jubileum in 2022. Deze plannen zijn samengevat in een zogenaamd bidbook (te vinden op www.oudehollandsewaterlinie.nl) . Ir. Catharine Visser van DaF Architecten schreef voor de provincies Zuid Holland en Utrecht de Actualisatie gebiedsvisie van de Oude Hollandse Waterlinie en liet met enkele voorbeelden zien hoe het gebied net buiten de wallen van de vestingsteden weer (net als in de 17de eeuw) een groene bestemming zou kunnen krijgen. bijvoorbeeld door middel van moes- en pluktuinen.

Beplanting vestingwallen
Een nieuw initiatief van de stichting is het instellen van een prijs voor een goed uitgevoerd plan/idee dat bijdraagt aan het behoud van de waterlinie. Twee voorbeelden van ‘best practice’ werden naar voren gehaald: Marlien van de Ven hield voor de gemeente Molenwaard een presentatie over de beplanting op de vestingwallen van Nieuwpoort en Marina Perdijk nam de zaal mee op haar waterliniewandelingen langs de Vlist. Dit was om te illustreren dat een breed scala aan activiteiten voor de prijs in aanmerking zouden kunnen komen.

Fotowedstrijd watererfgoed
Als laatst punt stond de uitreiking van de prijzen voor de fotowedstrijd ‘watererfgoed’ op het programma. De zaal kreeg een selectie prachtige inzendingen te zien, waarbij vooral molens een favoriet onderwerp bleken. Tanja Molendijk ontving de eerste prijs uit handen van hoogheemraad Bernard de Jong van waterschap HDSR.

Burgemeester van de Borg sloot een geslaagde ochtend af en benadrukte dat de Oude Hollandse Waterlinie zich de oudste en spannendste linie mocht noemen. Na het symposium maakten verschillende deelnemers gebruik van de mogelijkheid om aan een vestingwandeling mee te doen onder leiding van de historische kring Nieuwpoort.

Bron: Stichting Oud Hollandse Waterlinie

Back To Top
Lid worden