Skip to content

SIMAV Jaarverslag 2018

De titel van het SIMAV Jaarverslag 2018 is duidelijk. De Molenstichting wil goed voor de 36 historische rijksmonumenten zorgen om ze straks weer door te kunnen geven aan volgende generaties. Dat doet SIMAV inmiddels met meer dan 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als veel deskundigen op allerlei terreinen. Ondanks het grote aantal enthousiaste medewerkers zijn er ook zorgen. Immers het beschikbare geld is niet voldoende om alle molens even goed bij te houden. Ons culturele erfgoed loopt daardoor gevaar.

De afgelopen twee jaar heeft SIMAV er veel vrijwilligers bij gekregen. Allerlei specialisten die het bestuur en de commissies kwamen versterken. Circa de helft is nieuw bij SIMAV en pakt voortvarend de taken op om de molens met elkaar in stand te houden. Toch zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Bijvoorbeeld in de Technische Commissie, waarvan de leden de molens inspecteren en het onderhoudswerk uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. Er is dringend behoefte aan iemand die zich wil specialiseren in de (reken)regels van de molenbiotoop; zodat de gemeenten goed geadviseerd kunnen worden bij bouwprojecten. Ook wil SIMAV haar Klusteam graag uitbreiden met handige mensen die samen de vele klussen rond een molen op willen pakken.
Iedereen die interesse heeft mee te helpen ergens binnen de SIMAV hoeft enkel een mailtje te sturen naar bestuur@simav.nl.

Voor het onderhoud aan de molens heeft SIMAV circa € 10.000 per molen per jaar beschikbaar aan subsidiegelden. Hiervan komt 90% van Rijk en Provincie, slechts 10% wordt bijgedragen door de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit budget is echter onvoldoende om een werkend monument als een molen goed in stand te houden. Door slijtage vervalt een molen langzaam maar zeker. Inmiddels wordt de totale renovatiebehoefte bij SIMAV op meer dan € 3 miljoen geschat. Dit is exclusief de Molen Souburgh (Alblasserdam) en de vier molens in Gorinchem. Hiervoor zijn bij al de overdracht aan SIMAV goede afspraken gemaakt met de Gemeenten en gaan de restauraties in 2019 van start.
Het achterstallig onderhoud bij de overige molens is gemiddeld meer dan € 100.000 per molen. De reserves van SIMAV kunnen dat niet aan. Vandaar dat de Gemeenten om een hogere bijdrage zijn gevraagd. Als alle participanten in SIMAV het bijdrageniveau van Gorinchem en Alblasserdam zouden volgen, beschikt SIMAV over € 70.000 extra per jaar. Samen met de subsidie van de Provincie kan dan een molen per jaar geheel worden opgeknapt.

Een bijzonder aandachtspunt is het bewaken van de molenbiotoop. Immers een molen moet voldoende wind kunnen vangen om te draaien. Een stilstaande molen zal snel vervallen, de belevingswaarde is gering en de molen verliest ook alle subsidie van de overheid. De Provincie Zuid-Holland heeft strenge regels gesteld in haar verordeningen. Deze beperken woningbouw binnen een straal van 400 meter rond een molen. Dit komt helaas te vaak in conflict met allerlei bouwplannen van particulieren of de gemeente. Hierbij is het de taak van SIMAV om zorg te dragen voor het rijksmonument en dit onder de aandacht te brengen van betrokkenen. Om zelfs formeel bezwaar te maken als de molen wordt bedreigd.

Over het jaar 2018 is zeker veel positiefs te melden. Er is hard gewerkt aan de organisatie van SIMAV. Dit leidde kort na de jaarwisseling in het toekennen van de prestigieuze POM-status door de minister OC&W. Erkenning als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM), een select gezelschap van instellingen met grote kennis en deskundigheid.
De PR commissie is het afgelopen jaar zeer actief geweest. Met het uitbrengen van drie fietsroutes van 50 km langs alle molens. Een SIMAV-lesbrief (werkboek) die aan alle 83 basisscholen is verstrekt, zodat de leerlingen meer over de molens en ons waterbeheer leren. Deze zomer werden door RTV Rijnmond ook wekenlang de portretten (korte films) uitgezonden van de molenaars met hun molen. Dit alles om de inwoners in deze regio goed te informeren. Om op de hoogte te blijven van SIMAV en de molens, wordt drie maal per jaar een fraaie digitale nieuwsbrief uitgebracht. Door het mailadres op de website www.simav.nl achter te laten, wordt deze gratis toegestuurd.

Natuurlijk zijn de SIMAV-molenaars weer heel actief geweest met hun molens. Ondanks weinig wind in de warme zomer van 2018, is het aantal omwentelingen van de wieken uitgekomen op in totaal 7,5 miljoen. Per molen zijn dat gemiddeld 235.000 asomwentelingen, oftewel 325 draaiuren. De molenaars zorgden daarmee vaak voor een prachtig gezicht in ons landschap: de oeroude draaiende molens. SIMAV wil deze monumenten nog eeuwenlang zien te bewaren.

SIMAV Jaarverslag 2018

Back To Top
Lid worden