Skip to content

Rabobank ziet kansen voor zuivel dicht bij huis

De Rabobank ziet nog steeds kansen voor de Nederlandse melkveehouderij en zuivelproducten. ‘Twee derde van onze zuivel wordt in Noordwest-Europa geconsumeerd binnen een afstand van 500 kilometer’, zegt zuivelanalist Richard Scheper van de Rabobank.

In de periodieke schets van de zuivelmarkt van de Rabobank staat dat de mondiale vraag naar zuivel tot 2023 gemiddeld met minimaal 2 tot 3 procent per jaar blijft toenemen. De groei in de zuivelconsumptie zal vooral plaatsvinden in opkomende markten met een groeiende bevolking en stijgende inkomens. Het gaat om landen in Azië, het Midden-Oosten en delen van Afrika.

Deze landen zullen zelf onvoldoende in staat zijn om aan de groeiende vraag naar zuivel te voldoen. Een gat in de markt voor traditionele zuivelexporterende zalen zoals als Nederland zou je zeggen, maar dat ligt volgens Scheper wat genuanceerder.

Eisen
De zuivelanalist van de Rabobank stelt dat de standaard van Nederlandse melk steeds hoger wordt door allerlei eisen vanuit de maatschappij, de overheid, melkverwerkers en retailers in en rondom eigen land. De bereidheid in opkomende zuivellanden om een premium te betalen voor extra eisen is vrij beperkt. Voedselzekerheid, voedselveiligheid en prijs voeren de boventoon.

Toch ziet de Rabobank nog steeds kansen voor Nederlandse zuivel in ons omringende landen. ‘Nederlandse zuivelproducten hebben ook nog steeds een belangrijke regionale functie’, zegt Scheper. ‘Dat is een gebied met relatief koopkrachtige consumenten die steeds vaker bereid zijn een meerprijs te betalen voor producten die voldoen aan speciale wensen. De nieuwe melkstromen dus.’

Melkveehouders moeten volgens de zuivelanalist zelf beoordelen of ze daaraan mee kunnen en willen doen en of hun extra inspanningen daarvoor renderen. Wel dreigt volgens hem het risico dat zaken als VLOG-melk, die nu nog een meerprijs opbrengen, de nieuwe standaard worden.

Harde kazen
Toch sluit Scheper groei van de Nederlandse zuivelexport buiten Europa niet uit. Hij ziet kansen voor de export van Nederlandse harde kazen naar Japan, Zuid-Korea en landen in Zuid-Amerika.

‘Bovendien heb je voor de optimale verwaarding van de diverse ingrediënten die melk van nature bevat, vaak al te maken met verschillende markten en geografische afzetgebieden. Daarom heeft Nederland zowel regionaal als internationaal een sterke en concurrerende positie nodig.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden