Skip to content

Raad VHL spreekt unaniem steun uit voor de boeren

VIJFHEERENLANDEN • De raad van de gemeente Vijfheerenlanden heeft donderdag unaniem zijn steun uitgesproken voor de boeren. Alle partijen -inclusief GroenLinks en D66- stemden in met een motie ‘Trots op de boer’, ingediend door SGP, CDA en VVD.

De directe aanleiding om de motie in te dienen waren de boerenprotesten van afgelopen dinsdag in Den Haag.

Volgens initiatiefnemer Kees Vermaat van de SGP voelen boeren zich door de overheid, samenleving en andere organisaties weggezet als de grootste milieuvervuilers en dierenmishandelaars, waardoor hun vertrouwen in onder andere de overheid tot een dieptepunt is gedaald. De boeren leveren echter hoogwaardig voedsel ‘met oog voor milieu en dierenwelzijn’. Verder zijn ze ook onderhouders van het prachtig buitengebied. “De boeren verdienen daarvoor meer waardering”, aldus Vermaat.

Vermaat vindt dat het vertrouwen in de overheid snel weer hersteld moet worden. “Wij als gemeente Vijfheerenlanden kunnen hierin de eerste stap zetten door onze waardering uit te spreken richting de boeren. De gemeente ziet met hoeveel passie ze bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur en de liefde die ze hebben voor hun vak en dieren.”

Identiteit
Voor Maria de Jong-Middelkoop (CDA) is er nog een reden om de boeren te steunen. “De boeren zijn de basis van onze identiteit. Dat geldt voor Nederland, maar specifiek ook voor onze gemeente. Daarom verdienen zij onze steun.

Joop van Montfoort (PvdA) vond het mooi Kees Vermaat met zoveel passie over de boeren sprak. “Wij vonden de actie fantastisch. Het zou mooi zijn als ook de leraren massaal zouden optrekken naar Den Haag.”

Gert Schut (ChristenUnie) gaf ook steun. “Maar”, zo stelde hij, “het gaat wat ons betreft verder dan alleen het centraal stellen van boeren. We moeten werken aan een houdbaar voedselsysteem, waarbij boeren, burgers en buitenlui samenwerken.”

Erik van Doorn (GroenLinks) vindt het ontegenzeggelijk dat de boeren al heel veel hebben gedaan en werk hebben verzet. De afgelopen twintig jaar is er al heel veel ten goede veranderd. “Ik heb trots op boeren die werkweken maken van 60 uur, vaak voor een habbekrats. Maar als wij zeggen dat we waardering hebben voor de boeren, dan wil dat niet zeggen dat we waardering hebben voor alle boeren. Boeren die varkens houden in flats, daar ben ik niet zo trots op.

‘Handen en voeten’
André van der Leest (VVD) en Harry van Tilburg (Lokaal Alert) vinden een blijk van waardering alleen zinvol als deze ook wordt geconcretiseerd. “We moeten het handen en voeten geven”, aldus Van Tilburg. “Als we dat niet doen blijft het bij woorden.”

Klaas de Zwaan (D66) wil dat de waardering en respect ook geldt voor mensen met een wat genuanceerder verhaal. Hij verwees naar zijn partijgenoot in de Tweede Kamer Tjeerd de Groot, die de afgelopen weken bakken kritiek over zich heen kreeg naar aanleiding van zijn suggestie om de Nederlandse veestapel te halveren. “Hij is de afgelopen weken uitgemaakt voor NSB’er. Dat is wat ons betreft niet de manier om het gesprek aan te gaan.”

Volgens Van der Zwaan is D66 de partij geweest die het aandurfde om oplossingen aan te dragen. “Tjeerd heeft gesproken op het Malieveld en heeft zijn rug recht gehouden. Ik kan zeggen: wij zijn ook trots op Tjeerd.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Dick Aanen

Back To Top
Lid worden