Skip to content

Raad gemeente Molenlanden akkoord met noodfonds voor verenigingen en bedrijven

MOLENLANDEN • Ondernemers en verenigingen in Molenlanden kunnen een beroep doen op een gemeentelijk corona-noodfonds. De gemeente reserveert hiervoor drie miljoen euro en is de eerste gemeente in de regio met een dergelijk fonds.

Alle raadsleden steunden dinsdag 21 april het collegevoorstel voor een noodfonds. Ze deden dit tijdens een online raadsvergadering.

Motie schenkingen
Progressief Molenlanden (PM) en ChristenUnie (CU) kwamen met een motie. Zij willen dat de gemeente expliciet vermeld dat ook schenkingen tot de mogelijkheden behoren. De andere fracties steunden de motie echter niet.

Enecogelden
Joke Stravers (Doe Mee) merkte op: “We willen voorkomen dat vitale bedrijven en verenigingen omvallen. We hebben als gemeente geld op de bank, het past om de Enecogelden hiervoor in te zetten.” Ze deed ook een oproep aan inwoners: “Blijf je verenigingen steunen.”

Snel helpen
Jonette Korevaar (CDA): “We zijn trots dat onze gemeente nu al een voorstel heeft liggen. Er moet snel geholpen kunnen worden, geen lange procedures. Voor nu zijn leningen een goede oplossing. Na afloop zal hopelijk blijken wat dan nodig is, dat kunnen we nu nog niet overzien. U koos een bedrag van 3 miljoen. Het hoeft niet op, maar als er meer nodig is, gaan we ervan uit dat u weer aanklopt. Wat ons betreft is dit in deze fase de beste aanpak.”

Verlies
Jan Lock (SGP) had, naast complimenten voor het initiatief, enkele kritische vragen aan het college. “We moeten niet achteraf een rekening betalen voor dingen die eigenlijk al niet goed gingen. Ik wil van het college graag horen hoe ze die vitaliteit als nulmeting gebruiken. Ik doel op een vereniging die in 2019 al met verlies draaide en een bedrijf dat groots uitpakt in investeringen, waarbij je je afvraagt: mag je zo’n bedrijf een beroep laten doen op het fonds?”

Lock vroeg ook: “Moet je als gemeente wel willen lenen, of je beperken tot een garantstelling? U zegt: als ze bij een bank niet terecht kunnen, komen ze bij ons. Maar hoe vitaal is dan een bedrijf?”

Willekeur op de loer
Bert Snoek (VVD): “In maatwerk schuilt een gevaar, dit betekent dat willekeur op de loer ligt. We missen concrete handvatten om invulling te geven aan een juiste afweging op een ingediend verzoek.”

Geen huur
Pieter van Bruggen (CU) had naast lof ook een wens: “In bepaalde gevallen moeten we misschien bekijken of schenking een optie is. Een lening kan ervoor zorgen dat de rekening in de toekomst komt te liggen. We kunnen ook huur voor sportvelden, die nu niet gebruikt worden, tijdelijk niet innen.”

Te zakelijk
Paul Verschoor (PM) viel Van Bruggen bij: “Voor verenigingen vinden we de regels wat té zakelijk. Veel verenigingen lopen inkomsten mis die niet in te halen zijn en je niet van leden kunt vragen. Vaste kosten gaan door. Verenigingen zijn daardoor niet geholpen met een lening, interen op reserves is ongewenst. We pleiten voor verenigingen dat de gemeente een deel van de aantoonbaar geleden schade schenkt. Samen met de CU hebben we daarom een motie ingediend.”

Wethouder Teunis Jacob Slob vond de motie geen goed idee. “We vinden het niet verstandig om nu te praten over schenken. In overleg komen we tot set een van maatregelen om verenigingen en bedrijven deze periode door te helpen.”

Wethouder Bram Visser (VVD) beloofde wel: “Een garantstelling is een optie die we zullen overwegen.”

Allerlei mogelijkheden
Jonette Korevaar probeerde CU en PM van het idee voor een motie af te brengen: “Drie miljoen, daar vallen de leningen niet eens binnen, dan kunt u toch zelf uittellen dat er allerlei mogelijkheden zijn om verenigingen te helpen?”

Ook Stravers wilde PM en CU op andere gedachten brengen. “Waar het om gaat is dat we verenigingen en bedrijven niet laten omvallen. Daar past maatwerk bij. Het is nu te vroeg om op te schrijven wat de maatregelen zullen zijn. je moet vertrouwen hebben in de uitvoering.”

Geen duidelijk antwoord
Van Bruggen hield echter voet bij stuk: “Ik heb geen duidelijk antwoord gekregen van de wethouder over schenking.” Alleen de zes raadsleden van CU en PM steunden de motie.

Risicovolle bedrijven
Lock was nog niet helemaal gerust gesteld als het gaat om de vitaliteit van bedrijven die een beroep doen op het fonds. “Op het moment dat een bank zegt: ook met een garantstelling kunnen we geen lening geven, hoe vitaal is een bedrijf dan? Zit je dan al bij risicovolle bedrijven? Zijn leningen an sich wel nodig?”
Wethouder Visser: “Dat is lastig in te schatten. Elke situatie staat op zichzelf.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden