Skip to content

Provincie Zuid-Holland | Subsidieregeling Toerisme

Vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2024 kunnen er weer projectvoorstellen ingediend worden voor de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland.

De vernieuwde subsidieregeling Toerisme is verruimd naar €800.000 en per project is het maximale subsidiebedrag €100.000. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten gericht zijn op het veerkrachtiger maken van drukke toeristische plekken of een positieve impact hebben op de bestemming, omgeving en inwoners.

Denk aan projecten die zich richten op bezoekersspreiding, meten van de impact van toeristisch bezoek of het oplossen van knelpunten in bezoekersstromen en aan projecten gericht op ontwikkelen van gemeenschappelijke voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers of die het bewustzijn over natuur en cultuur in het gebied versterken.

Het project kan ook gericht zijn op duurzaamheid. Zo komt bijvoorbeeld ook planvorming voor het natuurinclusief maken van een attractie, museum of verblijfsrecreatie ook in aanmerking voor subsidie.

De volledige subsidieregeling, inclusief de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland. Zie ook de factsheet.

Voor vragen of om te sparren over mogelijke plannen kun je contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Edith Andriesse
Beleidsmedewerker Toerisme
M 06 – 25 72 1449
E eml.andriesse@pzh.nl

www.zuid-holland.nl

Werkdagen: di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland

Back To Top
Lid worden