Skip to content

Provincie Utrecht: Maak gratis gebruik van een onafhankelijke plattelandscoach

De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De provincie Utrecht vindt het daarom essentieel om agrarische ondernemers en erfeigenaren juist nu op onafhankelijke wijze bij te staan en te faciliteren.  

Iedere agrarische ondernemer en erfeigenaar in de provincie Utrecht krijgt daarom de gelegenheid om zich gratis te laten coachen en begeleiden door een onafhankelijke plattelandscoach. Deze plattelandscoach begeleid je om tot keuzes te komen die jou, je familie en je bedrijf verder helpen.

Utrecht heeft een prachtig landelijk gebied met bos, heuvels, akkers, weides en uiterwaarden. Op weinig plekken in Nederland kom je op korte afstand zo’n grote variatie aan natuur- en agrarisch cultuurlandschap tegen. Wij willen die rijkdom behouden en zorgen dat ons gebied toekomstbestendig is. Ook willen we de energietransitie realiseren en asbest saneren. Boeren en andere erfeigenaren spelen bij al die opgaven een belangrijke rol. Daarbij  speelt de vraag hoe zij hier met hun bedrijf en erf op in kunnen spelen. Eenvoudigweg omdat samenleving en markt daar meer en meer om vragen.

In gesprek met gratis coach

De plattelandscoach kan samen met jou de mogelijkheden verkennen die bij jou, je gezin en je bedrijf passen. Vervolgens kan de coach je begeleiden bij het maken van keuzes en helpen een duurzaam en rendabel toekomstperspectief te ontwikkelen. Want daar begint het als ondernemer altijd mee. Of je nu natuur-inclusief, gangbaar, biologisch of verbreed boert. Het kan ook gaan over bedrijfsopvolging, asbestsanering, zon-op-dak, kringlooplandbouw of een recreatieve nevenactiviteit. Of dat je zelfs besluit te stoppen en op je erf nieuwe activiteiten wilt ontplooien.

Als deelnemer kun je gebruik maken van een van de plattelandscoaches die voor je klaar staan. Gratis en gedurende maximaal 25 uur.

De coaches – zo nodig aangevuld met nadere specialisten – kennen de agrarische sector en het brede speelveld (markt, overheid, samenleving, natuur) waarin boeren en andere ondernemers in het buitengebied opereren. De deskundigheid die ze meebrengen is heel gevarieerd. Ze begrijpen dat je bijvoorbeeld als intensieve boer niet ineens een duurzame draai van 180 graden kunt maken. Ondernemen gaat stapsgewijs. En allerlei omstandigheden bepalen hoe groot de stappen zijn die je als ondernemer kunt zetten.

Hoe het werkt

Wanneer je deelneemt krijg je maximaal 25 uur aan coaching en specialistische advies ter beschikking. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Heb je aan die 25 uur niet genoeg? Dan zijn er nog eens 18 uren beschikbaar waarvoor een eigen bijdrage geldt van 35 procent (bij een uurtarief à 92 euro).

Vraagstukken

Dus wil je praten of sparren over bedrijfsoverdracht, asbestsanering, zon-op-dak, omschakelen naar natuurinclusief, het zelf vermarkten in de korte keten, bedrijfsbeëindiging, verbreding met zorg, recreatie of horeca?  Of heb je behoefte aan een beter contact met overheid, bank of natuurorganisatie? Neem dan contact op. Bekijk aan welke vraagstukken je nog meer kunt denken.

Aanmelden

Je kunt je direct online aanmelden door dit formulier in te vullen.

Na je aanmelding nemen we telefonisch contact op om samen je behoefte en verwachtingen te bespreken. Op basis van dit gesprek brengen we je in contact met een van de plattelandscoaches voor een afspraak bij jou op het bedrijf.

Heb je nog vragen voordat je je wilt aanmelden? Je kunt ons direct bellen op nummer 088 – 888 66 33 of laat je gegevens achter en wij bellen jou terug.

Partners

De LTO, de agrarische collectieven, het NAJK, de natuur en milieufederatie, de waterschappen, de Rabobank, gemeenten en de provincie Utrecht hebben de krachten gebundeld om de coaches aan te kunnen bieden.

Klik hier voor meer informatie.

Back To Top
Lid worden