Skip to content

Provincie Utrecht | Beloning voor Utrechtse melkveehouders die duurzaam ondernemen

De provincie Utrecht gaat melkveehouders (financieel) belonen als zij duurzaam ondernemen. Hiermee hoopt de provincie boeren perspectief te bieden en hen te motiveren een bijdrage te leveren aan de toekomst van het landelijk gebied.

De provincie Utrecht streeft naar een circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw. In 2030 moet de helft van de Utrechtse bedrijven natuurinclusief zijn en moeten kringlopen verder gesloten zijn. De 1175 melkveehouderijen die de provincie telt, kunnen hierin een waardevolle rol spelen. Om de melkveehouders die omschakelen naar een duurzame vorm van ondernemen te belonen, gaat de provincie gebruikmaken van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij (UMDM). Met deze monitor kan per agrarisch bedrijf gemeten worden wat de bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit is. Wanneer een bedrijf goed scoort, kan het beloond worden met bijvoorbeeld vergoedingen, vrijstellingen of verhoging van de melkprijs.

Steuntje in de rug
Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “We willen in onze provincie meer duurzame landbouw, maar dat moet ook samengaan met een verdienmodel voor de boeren. Dankzij deze monitor kunnen we er samen met ondernemers, financiers en maatschappelijke organisaties voor zorgen dat duurzaam ondernemen lonend wordt. Bovendien kunnen we met behulp van de monitor, samen met de melkveehouder, schetsen hoe de melkveehouderij er in de toekomst uit kan zien. Ik zie de monitor dan ook als een belangrijke steun in de rug in de onzekere tijden waar agrariërs op dit moment mee te maken hebben.”

Pilot
De provincie wil eind 2023 een definitieve Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij vaststellen. Daarom worden de komende tijd pilots uitgevoerd. In enkele andere provincies lopen soortgelijke pilots en de eerste resultaten zijn veelbelovend: de melkveehouders zijn zeer enthousiast en de biodiversiteit op de deelnemende melkveehouderijen blijkt aanzienlijk versterkt.

Bron: Provincie Utrecht/ Gemeente Vijfheerenlanden

Back To Top
Lid worden