Skip to content

Provinciale subsidie rijksmonumenten wijzigt

De provincie Zuid-Holland heeft wijzigingsregeling vastgesteld van subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Het gaat hierbij tevens om maatregelen voor de ver-betering van toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument. De subsidie is bedoeld om de herbestemming van de monumenten te bevorderen.

Bredere mogelijkheid

Door deze wijziging (12 november 2019) zal onder meer de praktische afhandeling van de subsidies in 2020 beter verlopen. Ook kan men subsidie (voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen) aanvragen zonder een door de provincie verstrekte restauratiesubsidie. Voorheen was deze subsidie wel gekoppeld. Ook maakt de wijziging het mogelijk om voor de financiering een lening van het Nationaal Restauratie Fonds te combineren met provinciale subsidie.

Indientermijn subsidieaanvragen
Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om de termijn van indiening voor subsidieaanvragen hiervoor te wijzigen. Van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020 kan een aanvraag worden ingediend. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor restauratie blijft ongewijzigd: 1 december 2019 tot 1 maart 2020. De provincie heeft op dit moment een bedrag van € 1.133.471 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de regeling.

Informatiebijeenkomst

Op 3 december 2019 is er een inloopbijeenkomst, waarbij vragen over het aanvragen van subsidie kunnen worden gesteld. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur in vergaderzaal Y402 op de vierde etage van het Ypsilon-gebouw aan de Floris Grijpstraat 2 te Den Haag (let op: dit is NIET in het provinciehuis). Om iedereen zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, wordt u gevraagd vooraf aan te melden via subsidies@pzh.nl. Geef daarbij aan in welk van de drie uren (16.00-17.00 uur, 17.00-18.00 uur of 18.00-19.00 uur) u wilt komen.

Doel
De provincie wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommigen van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van rijksmonumenten door een subsidieregeling te stimuleren.
In het huidige subsidiejaar 2019 zijn subsidies voor restauraties van onder meer boerderijen, kerken en molens verstrekt voor ± € 2,76 miljoen en een bedrag van ± € 2 ton voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen in het kader van herbestemming.

Boerderij & Erf
In het gebied van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden is de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden actief. Dit is een adviesorgaan en een belangenbehartiger met als doelstelling het behoud van de boerderijen en het vinden van nieuwe bestemmingen als een boerderij leeg komt te staan. Ook als het gaat om rijksmonumentale boerderijen. Wie meer wil weten kan kijken op de website van de stichting: www.boerderijenerf.nl.

Back To Top
Lid worden