Skip to content

Project: Agrarische bedrijven in het Groen

In de afgelopen jaren zijn er bij veel melkveebedrijven stallen gebouwd of vernieuwd. Bij meer dan de helft van deze bedrijven ontbreekt een goede erfbeplanting. Om deze reden is Den Hâneker in het najaar van 2018 het project ‘Agrarische Bedrijven in het Groen’ gestart. Voor eind 2020 wil Den Hâneker bij 80 agrarische bedrijven in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een goede erfbeplanting realiseren. Goede erfbeplanting zorgt voor landschappelijke aankleding en levert een bijdrage aan de biodiversiteit. Denk aan knotwilgen, hagen, singels, boomgaarden of een kikkerpoel. Het project biedt de agrariër een gratis plan met info over doel, aanplant en beheer. Daarnaast is plantmateriaal tot € 1200 gratis. Inmiddels zijn 12 plannen gerealiseerd, 9 plannen in uitvoering en is er met 18 boeren contact. Nog 41 te gaan!

Heeft u interesse? Bel of mail naar Den Hâneker.
Of spreek je buurman aan om mee te doen.

 

 

 

 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland) en POP3 subsidie van Provincie Zuid-Holland.

 

Back To Top
Lid worden