Skip to content

Project: Agrarische bedrijven in het Groen – Aanplanten bomen & struiken en CO2

Onderstaand artikel is terug te vinden in onze nieuwsbrief (Poldernieuws 2/2020), klik hier om de volledige online versie in te zien.

Op meer dan 40 boerenerven is inmiddels een goede erfbeplanting gerealiseerd. Eén van die bedrijven is zorgboerderij Eben-Haëzer van Jasper Meerkerk, waar allerlei soorten fruitbomen, hagen, bomen, knotwilgen en struiken zijn geplant. Het resultaat: een fraaie aankleding van het bedrijf met de gebouwen in het landschap. Vogels, vlinders, insecten en vleermuizen vinden daar een goede leefomgeving. Als de appels, peren, pruimen en noten over een paar jaar zijn vruchten gaan
geven, kunnen de gasten en familie meehelpen bij de oogst en van het fruit genieten.

Op 13 februari kreeg Jasper bezoek van Esther van Radio/TV West voor een interview. Hij kon enthousiast vertellen waarom hij meedeed, waarbij een extra aspect vooral werd uitgediept: Na de aanplant van bomen en struiken leggen ze bij hun groei ook CO2 vast en dat is een mooie bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.

Den Hâneker heeft al eerder dit jaar het idee opgepakt om na te gaan welke bijdrage de boeren kunnen leveren aan CO2- vermindering. Natuurlijk groeit het gras elk jaar en neemt het tonnen CO2 op in de grasbiomassa. Maar elk jaar eten de koeien al dat gras ook weer op, de CO2 wordt zo niet blijvend vastgelegd.

In bomen en struiken wordt de CO2 voor langere tijd in het hout vastgelegd. We werken dit idee uit voor de aanplant van biobosjes op boerenland op geschikte plaatsen. Deze biobosjes groeien 40-60 jaar en leveren ook nog een bijdrage aan het landschap en aan de biodiversiteit. Voor de boeren werken we dit uit tot een aantrekkelijk verdienmodel. Hierover hebben we overleg met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden en het Wellantcollege in Ottoland. Zodra we enkele stappen verder zijn hoort u meer van ons.

Gijsbert Pellikaan, ecoloog en medewerker van Den Hâneker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Back To Top
Lid worden