Skip to content

Presentatie visie op vrijkomende agrarische bebouwing op Fokveedag

HOORNAAR • Een projectteam bestaande uit toekomstige gemeente Molenlanden, LTO, Boerderij & Erf en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden presenteren komende zaterdag 6 oktober tijdens de Fokveedag hun visie op vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) in de regio.

De afgelopen maanden is het projectteam aan de slag gegaan met het thema vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Samen hebben zij een advies opgesteld met een eenduidige, regionale visie waarbinnen maatwerk mogelijk is. Graag willen Gebiedsplatform en de gemeente in gesprek gaan met geïnteresseerden en betrokkenen over deze visie en de aanpak om hier in de praktijk handen en voeten aan te geven.

Aanleiding voor deze gezamenlijke visie was de uitkomst van de serie bijeenkomsten rondom het thema VAB, die het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het najaar van 2017 heeft georganiseerd. Deze avonden waren goed bezocht. Wat opviel was de diversiteit aan mensen, die zich bij dit thema betrokken voelt. Hierdoor zijn er goede dialogen gevoerd vanuit verschillende invalshoeken (natuur en landschap, stoppende boer en overheid) en is er veel informatie uit het gebied opgehaald.

Boodschap
Ondanks de diversiteit van de aanwezigen, was er een eenduidige boodschap: “Onze leefomgeving bestaat uit een open, weids, agrarisch landschap. Het landschap en het agrarische landgebruik zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hier zijn wij trots op, dit is wat onze voorouders hebben gecreëerd en wat wij graag door willen geven aan de volgende generatie.”

Daarnaast was het samen oppakken van dit thema een breed gedragen gedachte. Hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing, wordt grotendeels bepaald in de ruimtelijke ordening. Binnen de kaders van de ruimtelijke ordening worden verschillende knelpunten ervaren. Daarvoor moet gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Een uitspraak tijdens een van de avonden was: “Het kan niet zo zijn dat iets aan de ene kant van de weg wel mag en aan de andere kant niet, omdat dat toevallig grondgebied van een andere gemeente of provincie is”.

Eenduidig beleid is cruciaal om tot een goede oplossing te komen. Om te zorgen dat de oplossing ook een regionaal gedragen oplossing is, is het onderwerp VAB geborgd binnen de opgave Agrarische Economie van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Een ander voordeel is dat het onderwerp VAB en de visie daarop betrokken wordt bij andere opgaven die op de Regionale Maatschappelijke Agenda staan. Het onderwerp staat immers niet op zich, maar heeft raakvlakken met thema’s als landschap en bodemdaling. Budgetten voor de kosten voor de uitvoering kunnen gezamenlijk met de andere RMA-opgaven gevonden worden.

Fokveedag
Zaterdag 6 oktober is het Gebiedsplatform op de Fokveedag in Hoornaar aanwezig om in gesprek te gaan over deze gezamenlijk ontwikkelde visie op vrijkomende agrarische bebouwing en de andere opgaven uit de Regionale Maatschappelijke Agenda, zoals bijvoorbeeld Bodemdaling, recreatie en toerisme, werkgelegenheid, enzovoorts. De leden van het projectteam nodigen iedereen uit om aanstaande zaterdag even langs te komen in de Streektent.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden