Skip to content

POV staakt overleg met LNV, LTO dreigt ook

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) stopt per direct alle overleggen met het ministerie van Landbouw. “De maat is vol”, zegt voorzitter Linda Janssen.

Aanleiding voor het afbreken van alle overleggen is de nieuwe stikstofregelgeving die het kabinet samen met de provincies wil uitvoeren. Het is volgens de POV toeval dat het opschorten van de overleggen tegelijk komt met de aankondiging van de warme sanering van de varkenshouderij. Er zijn meerdere overleggen geweest met het ministerie sinds de kabinetsplannen over het PAS, maar omdat de onduidelijkheid steeds groter werd, was voor het POV-bestuur de maat vol.

One issue-beleid zat
De POV vindt het onacceptabel dat nog voordat de sanerings- en innovatieregeling wordt uitgevoerd nieuwe maatregen worden aangekondigd. Janssen zegt het ‘one issue-beleid’ van de overheid meer dan zat te zijn. “Alle samenhang tussen de milieuregelingen is zoek. Het legt onze sector compleet lam en doorkruist duurzame ontwikkelingen die ingezet zijn”, stelt Janssen, “De veehouderij wordt het slachtoffer van dwalend milieubeleid en dat laten wij niet gebeuren.”

Janssen heeft het ministerie laten weten niet veder te willen praten. “Het heeft geen zin om nog langer te praten met een overheid die voor elke individuele stof aparte regelgeving optuigt”, vindt Janssen. “Het wordt tijd dat er integraal beleid wordt gemaakt en regelgeving op elkaar aansluit en weer werkbaar wordt.”

Erkenning voor milieumaatregelen
De POV wil pas weer met het ministerie in gesprek als zij erkenning krijgt voor de milieumaatregelen die de varkenshouderij al heeft gedaan en beloond wordt voor deze inspanningen. De POV pleit voor een robuust beleid op basis van feiten en metingen en wil bovendien ruimte voor uitvoering van haar Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.

LTO stelt ultimatum
Ook LTO Nederland dreigt de overleggen met het ministerie op te schorten. De organisatie roept het ministerie op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en de voorstellen die de landbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd, zeer serieus te nemen. LTO wil dat Schouten uiterlijke 1 november serieus tegemoet komt aan de voorstellen van LTO. Anders zullen ook andere sectororganisaties, of LTO Nederland in zijn geheel, de overleggen met het ministerie opschorten.

LTO verwijt het ministerie halsstarrig en weinig coöperatief te zijn. “De inspanningen die alle sectoren al hebben gedaan mogen niet voor niets zijn geweest. De agrarische sector moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die niet steeds nieuwe – soms tegenstrijdige – wetgeving opstapelt die een lange termijnkoers onmogelijk maakt”, vindt LTO.

Latente ruimte aanleiding
De uitwerking van de stikstofplannen van het kabinet zijn aanleiding voor het stopzetten van het overleg met het ministerie. LTO stelt dat stikstof niet aan fosfaat- of dierrechten mag worden gekoppeld en dat er geen latente ruimte mag worden ingenomen.

Tussen provincie en rijksoverheid was er verschil in opvatting over latente ruimte. Schouten zegt bij het begrotingsdebat dat ze geen ruimte wil afnemen van boeren met stallen die bijvoorbeeld door het fosfaatrechtenstelsel geen volle stal hebben. “De stal die er staat is onderdeel van de vergunning. We gaan geen ruimte afnemen in de vergunning van stallen zoals ze er staan”, zegt Schouten. Voor nog te bouwen stallen is het een ander verhaal, aldus de minister. Ze benadrukt dat brief van het ministerie leidend is en dat de provincies die beleidskaders moeten volgen bij hun uitvoeringsregels.

Schouten: mijn deur staat altijd open
Landbouwminister Carola Schouten hoorde tijdens het debat over de landbouwbegroting over het opschorten van het overleg door POV en de dreiging van LTO om dit ook te doen. “Ik begrijp dat er zorgen zijn en dat er onduidelijkheid is dat er vragen leven over de uitwerking brief. Ik wil benadrukken dat er tot de dag van vandaag constructief is samengewerkt”, zegt Schouten. “Ik denk dat het juist in deze situatie van ongelofelijk belang is dat we in gesprek blijven met elkaar. Mijn deur staat altijd open”, benadrukt ze. De minister zegt graag bereid te zijn om de vragen die er leven met elkaar te bespreken.

SP en PvdD reageerden met enig enthousiasme dat de belangenorganisaties niet meer met LNV willen praten. Esther Ouwehand (PvdD) zegt dat ze kansen ziet voor goede oplossing nu de ‘gevestigde orde’ niet meer mee wil praten. Frank Futselaar (SP) geeft Schouten een hint mee: “Als je haast hebt, kan het soms ook een zegen zijn dat partijen zichzelf buitenspel zetten door niet meer te willen praten.” CDA-er Jaco Geurts is bezorgd over de situatie.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden