Skip to content

Persbericht van RAVON over plasdras-gebied Leerdam

Jaarlijks zetten wij onze schuiltent bij een plasdras-gebied aan het Hoogeind, Leerdam, neer om weidevogels te fotograferen. Dit plasdras-gebied beslaat één hectare en is gefaciliteerd door het Agrarisch Natuurbeheer Den Hâneker. Het aflezen van kleurringen bij grutto’s is daar een belangrijk onderdeel van. Zoals elk jaar wordt het water begin maart met een zonnepomp op het land gepompt.

Vanuit de schuiltent hebben we dan een goed overzicht over het plasdras-gebied en horen we rond de tent verscheidene heikikkers roepen. En dit jaar ontdekten we meer..

De ondieptes langs de rand van het plasdras, waar het gras nog boven het wateroppervlak uitsteekt, is favoriet bij samenscholende heikikkers. Dat dit ook ongenode gasten trekt laat zich raden. Op 31 maart van dit jaar zagen wij een blauwe reiger langs de randen foerageren en herhaaldelijk iets op pikken. De reiger was op dat moment nog vrij ver van de
schuiltent vandaan en we konden niet goed zien wat er opgepikt werd.

Naarmate de blauwe reiger dichterbij kwam hield ik de vogel met camera in de gaten. lk probeerde het stootmoment met de snavel in het water vast te leggen en uiteindelijk lukte dat. lk zoomde in op de display van de camera en zag tot mijn verbazing dat de blauwe reiger een kamsalamander te pakken had. Uiteindelijk ving de reiger met enige behendigheid drie
kamsalamanders en vijf heikikkers.

lk wist dat op het boerenerf achter de boerderij kamsalamanders en ringslangen voorkwamen. Dat deze plasdras voor kamsalamander en andere amfibieënsoorten een belangrijke plek was wisten we niet. Uiteindelijk is het balletje gaan rollen en heeft het collectief samen met de boerenfamilie en RAVON afgesproken dat de plasdras tot eind september met water gevuld blijft zodat amfibielarven de kans krijgen zich te ontwikkelen tot juveniele dieren.

Na afstemming is op advies van Rémon ter Harmsel van RAVON inderdaad besloten de plasdras tot het eind van de zomer op peil te houden. Hij is samen met Thijs Schippers en de coördinator van het collectief op 6 juli nog wezen scheppen op zoek naar larven, maar deze zijn niet gevonden. Het blijft gissen of de dieren zich succesvol hebben voortgeplant, maar dat het een zeer interessante plek voor ze is moge duidelijk zijn. Hopelijk volgend jaar opnieuw!

Foto’s: Ronald Messemaker & Astrid Kant

Back To Top
Lid worden