Skip to content

Opening expositie ‘Denkend aan Holland’

Vrijdag 21 september jongstleden opende burgemeester Dirk Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam de expositie Denkend aan Holland. Deze expositie in Museum De Koperen Knop is het begin van een veel groter project, waarmee het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden opnieuw op de kaart wordt gezet. Dit laatste is nodig, omdat er van alles aan het veranderen is. Samenvoegingen en afsplitsingen zijn anno nu aan de orde van de dag en dat kan ten koste gaan van ons mooie landschap. Heijkoop benadrukte in zijn openingsspeech dat ons landschap is ontstaan dankzij de ondernemende boeren. Aan hen hebben we al het moois te danken. Een van de onderdelen van de expositie was een fotowedstrijd, die meer dan 300 inzendingen opleverde. Ze zijn tijdens de expositie (tot en met 1 december 2018) allemaal in het museum te zien. Hier beperken we ons tot de vijf prijswinnaars.


 

 

 

 

 

 

De expositie verbeeldt het landschap in de drie thema’s ruilverkaveling, hennepteelt en de knotwilg. Dit laatste zult u later op een andere manier nog meer in het hele project van Den Hâneker terugvinden. Voor de expositie is als ode aan de knotwilg een installatie gemaakt, door Agnes de Kok. Deze kunstenares heeft met behulp van wilgenstokken en strotouwtjes de ‘Salix Alba’ neergezet.

 

 

 

 

 

 

Bron: nieuwsbrief Boerderij & Erf

Back To Top
Lid worden