Skip to content

Onze leden in beeld: de Drie Wedden

Heel graag zetten wij elke week een lid van onze werkgroep Plattelandstoerisme & Streekproducten in het zonnetje.
Deze week zijn Nelie, Teunis Jacob & Anja Slob en Rokus Lakerveld van de Drie Wedden aan de beurt.

Sinds wanneer bent u lid van Den Hâneker?
Sinds de oprichting.

Waarom bent u lid van Den Hâneker?
Den Hâneker neemt initiatieven om het gebied leefbaar en beleefbaar te houden waarbij boeren en burgers samen optrekken en waardevol zijn voor de streek.

Wat kenmerkt en/of maakt uw accommodatie, bezienswaardigheid, product of dienst zo bijzonder?
De Drie Wedden is een biologisch melkveebedrijf in Noordeloos. Er is veel aandacht voor agrarisch natuurbeheer met o.a. slootkantbeheer en weidevogelbeheer. De stierkalfjes die geboren worden, mogen op de boerderij blijven. Ze groeien op een natuurlijke wijze op als os en grazen op de kruidenrijke Uiterwaarden bij Vianen. Als de ossen volgroeid zijn op een leeftijd van ongeveer 3 jaar worden ze geslacht. Het vlees van onze biologische ossen verkopen we rechtstreeks aan de consument!

Kijk voor meer informatie over de Drie Wedden op hun website.

Back To Top
Lid worden