Skip to content

NVWA: ‘Vlees en zuivel uit Alblasserwaard bevat geen giftige stoffen’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan naar de stoffen perfluoroctaanzuur PFOA en van de GenX-technologie in landbouwproducten uit onder meer de Alblasserwaard. In de Alblasserwaard zijn veel boeren gevestigd en is PFOA in de bodem aangetroffen. De voor de mens schadelijke stoffen zijn door de NVWA niet in de landbouwproducten gevonden Ze beveelt wel aan vervolgonderzoek te doen en om het huidige onderzoek enkele malen te herhalen.

De NVWA wilde met het onderzoek bepalen of er mogelijk een verhoogd risico is voor de volksgezondheid door de consumptie van producten, waarin PFOA en GenX-stoffen aanwezig kunnen zijn. De voedselautoriteit geeft echter aan dat dat niet het geval is. Inspecteurs van de NVWA hebben ei, melk (koe en geit), kaas, yoghurt, aal en kuilvoer van boerderijen in de Alblasserwaard onderzocht op de aanwezigheid van PFOA en GenX. In de meeste van de geteste producten zijn geen meetbare hoeveelheden PFOA en GenX aangetroffen. Alleen in enkele eieren zijn zeer geringe concentraties PFOA gemeten.

Zeer Zorgwekkende Stof
Onlangs nog betitelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stoffen afkomstig van GenX techniek als Zeer Zorgwekkende Stof en stelde nieuwe risicogrenzen voor deze stoffen, PFOA, PFOS en PFAS. GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings van fluorpolymeren te maken. PFOA (perfluoro octanoic acid) is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt. De stof is gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbak lagen.

Grenswaarden niet overschreden
De NVWA heeft berekend hoeveel PFOA en GenX een consument kan binnenkrijgen door het eten van landbouwproducten, die geproduceerd zijn op gronden waar deze stoffen voorkomen. Ook heeft de NVWA op basis van de metingen in zuivelproducten berekend wat de effecten op vlees kunnen zijn. Deze berekende PFOA en GenX-concentraties zijn vergeleken met PFOA en GenX-concentraties die levenslang dagelijks ingenomen kunnen worden vóórdat effecten op de gezondheid optreden (gezondheidskundige grenswaardes). NVWA geeft aan dat door de consumptie van zuivel en vlees uit de Alblasserwaard de gezondheidskundige grenswaarden voor PFOA en GenX niet worden overschreden.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden