Skip to content

NPPL | Tweede editie Future Farming & Food Experience (25/5)

Robots in actie op de akkers van Boerderij van de Toekomst… Dialoogsessies met partners uit de voedselketen. “In het maatschappelijke debat over landbouw gaat het vooral over wat niet meer kan in de landbouw. We willen bezoekers juist inspireren over wat allemaal wél kan, kijkt projectleider van Boerderij van de Toekomst Pieter de Wolf vooruit op de tweede editie van de Future Farming & Food Experience op 25 mei.

“Het moet vooral een dag van inspiratie worden.” En het beproefde succes van de eerste editie, krijgt een extra dimensie met meer letterlijk ‘proeven’. Wat kun je met een gewas? Food en food for thought dus.

Future Farming & Food Experience is een evenement waarbij innovatie, verbinding en dialoog centraal staan. De Wolf: “Boeren, industrie, politiek, natuurorganisaties…. Voorstanders, criticasters van de Nederlandse landbouw… We hopen dat we niet tegenover elkaar hoeven staan, maar samen met elkaar een toekomst voor de landbouw in Nederland kunnen ontwikkelen.” Op de eerste editie kwamen 500 belangstellenden af, dit jaar is er ruimte voor het dubbele aantal bezoekers.

Meer food
De succesnummers uit de eerste editie in 2022 staan ook dit jaar op de agenda. Op de akkers van de Boerderij van de Toekomst kunnen bezoekers onder meer robots aan het werk zien. Technologie van nu en de nabije toekomst voor open teelten. En ook zien waar Boerderij van de Toekomst mee bezig is (denk daarbij aan vaste rijpaden).

Maar technologie is één, maatschappelijk draagvlak is twee. Daarom zijn er ook dit jaar weer dialoogsessies. Bijeenkomsten waar onder leiding van een deskundige, bezoekers met elkaar in gesprek kunnen over een actueel landbouwthema.

De Wolf over de tweede versus de eerste editie van de Future Farming en Food Experience: “Tijdens de eerste editie stond toch vooral “farming” centraal. We lieten nieuwe techniek zien en gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de landbouw. Dit jaar willen we naast technologie en elkaar ontmoeten ook ‘food’ meer aandacht geven. Wat kunnen we nu eigenlijk allemaal met het voedsel dat we maken? Letterlijk meer proeven dus.”

Zes thema’s
Bezoekers kunnen op 25 mei switchen tussen kijken op de velden naar techniek en in gesprek gaan in de dialoogsessies en de stands waar marktpartijen en landbouwinitiatieven zich laten zien.

In totaal zijn er op en rondom het terrein van de Boerderij van de Toekomst zes thema’s; drie meer farming-georiënteerd en drie meer food-gerelateerde thema’s. De Wolf: “Iets meer balans dus tussen food en farming.”

Zo staat voor farming in de planning het thema: de waarde van boerendata. Wat kan de boer ermee in zijn bedrijfsvoering, wat kan je met data in de verantwoording naar afnemers en overheden en kun je er ook een verdienmodel van maken? De Wolf: “We laten ook concrete datatoepassingen zien van de Boerderij van de Toekomst en van NPPL-deelnemers.

Dan het thema Klimaatadaptatie & water: wat komt er op ons af en wat kunnen we er aan doen als boer en als regio?

Voor het derde farming/thema regeneratieve landbouw geldt: wat is het, waarom zijn onder andere ketenpartijen hiermee bezig en wat betekent dat voor de Nederlandse landbouw? De Wolf: “Ook hier laten we voorbeelden zien van maatregelen op de Boerderij van de Toekomst.”

Foodthema´s
Voor food zijn de drie thema’s: voedsel ontmoet landbouw, is een landbouw-voedselsysteem zonder dierlijk eiwit mogelijk-wenselijk en de toepassing van humane mest in de landbouw. Pieter de Wolf: “Een van onze partners is de Flevocampus. Zij zullen onder meer laten zien wat een boer met zijn opbrengst kan doen. Veel tarwe wordt als veevoer weggezet, maar je kunt er zo veel meer mee doen. Dat zal onder meer een bierbrouwer laten zien. We willen de boer aan het denken zetten over wat er met zijn productie kan. Is er meer waarde uit de oogst te halen?”

Vraag die 25 mei 2023 ook opgeworpen wordt, is of we in ons voedselsysteem wel zonder dierlijke eiwitten kunnen. Pieter de Wolf: “Veel landbouwgrond in de wereld kan helemaal niet voor akkerbouw worden gebruikt. En met alleen het akkerbouwareaal kunnen we de wereld niet voeden. Tegelijk zijn er allerlei bedrijven bezig om producten te maken die zuivel en vlees kunnen vervangen. Wat kan er, en wat is wenselijk?”

En zo wordt 25 mei ook stilgestaan of het gebruik van humane mest in de landbouw mogelijk is. Hoe ver is deze ontwikkeling? Waarom is dit belangrijk? Wat zijn de risico’s, onder andere van medicijnresten? En hoeveel risico willen we lopen met gebruik van humane mest?

Leuke, inspirerende dag
De Wolf: “We willen op de Experience dus maatschappelijke thema’s agenderen, samen zoeken naar oplossingen, maar vooral ook de boer perspectief én een leuke dag bezorgen. Wat kan wél in de landbouw, in plaats van het huidige sentiment van wat er allemaal niet kan. Niet eindeloos over stikstof, derogatie en bemestingsnormen praten. Maar kijken wat de akkerbouw/landbouw (op een duurzame, goede en gezonde manier) toe kan voegen aan ons voedselvraagstuk. Wat is de waarde van onze producten voor voedselmakers en consumenten? Hoe kan nieuwe technologie de boer helpen? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Een positieve dag met veel ontmoetingen en inspiratie. Kijken waar we elkaar kunnen vinden in de keten.”

En misschien ook wel een stukje herwaardering voor de Nederlandse akkerbouw. De Wolf: “Ik schrik er soms van wat veel mensen van onder andere overheden, ketenpartijen en zelfs wetenschappers nog weten van landbouw, toch de basis van onze voedselvoorziening. De basiskennis lijkt vaak weg. Een belangrijk rustgewas als grasklaver is bijvoorbeeld niet geschikt voor menselijke consumptie, maar wat doe je ermee als we geen veeteelt meer zouden hebben? Hetzelfde geldt voor allerlei reststromen die beschikbaar komen bij de verwerking van voedselgewassen, zoals fritesaardappelen of brouwgerst. Landbouw en voedsel zijn een complex systeem wat je ook pas gaat begrijpen als je er letterlijk middenin staat. Als Boerderij van de Toekomst, maar ook met dit event willen we laten zien wat we als landbouw kunnen in Nederland, maar het is tegelijk ook bedoeld voor mensen om kennis te maken met landbouw en voedsel en met elkaar.”

Een dag –letterlijk en figuurlijk- dus voor fijnproevers. Food en food for thought.

Bron: NPPL 

Back To Top
Lid worden