Skip to content

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 1 april 2020

Artikel 2.5 a: Verbod sanitaire voorzieningen recreatie.
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, jachthavens en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf
1. Het is verboden om recreatief nachtverblijf aan te bieden. 2. Deze verboden gelden niet voor: a. hotels; b. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders; c. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen; d. tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf
Bron: Landelijke FAQ tweede modelnoodverordening COVID-19 (Versie 1 april 2020)

Waarom mogen sanitaire voorzieningen niet open worden gehouden (nieuw derde lid)? Op dinsdag 31 maart 2020 is in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) besloten om alle sanitaire voorzieningen te sluiten, vooral om zo het aantal reisbewegingen te beperken. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben hierover diezelfde avond een brief ontvangen met het verzoek om dit verbod in de noodverordening op te nemen (voor zover dat nog niet was gebeurd). Het gaat over sanitaire voorzieningen van recreatievoorzieningen zoals campings en vakantieparken, maar ook in natuurgebieden en stranden. Naast het doel om het aantal reisbewegingen te beperken, dient deze maatregel om te voorkomen dat het virus zich bij sanitaire voorzieningen kan verspreiden. Deze voorzieningen worden frequent gebruikt door een grote groep personen en worden niet altijd tijdig en voldoende zorgvuldig schoongehouden. Het coronavirus kan volgens wetenschappelijke inzichten van 48 tot 72 uur overleven op plastic en steen en kan op die wijze worden overgedragen aan een grote groep personen.

Is er dan geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan, ook niet in noodgevallen? Met het oog op de duidelijkheid en handhaafbaarheid is ervoor gekozen om sanitaire voorzieningen te sluiten en dus ook niet voor noodgevallen open te houden.

Hoe weet ik dat er geen sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn? Als de noodverordening rechtsgeldig bekend is gemaakt, wordt eenieder geacht het verbod te kennen. Het is niet noodzakelijk om de voorzieningen fysiek te sluiten of bij de ingang een aankondiging aan te brengen. Dit kan de kenbaarheid en naleving van de norm natuurlijk wel sterk ten goede komen. Het verdient dan ook aanbeveling om de sanitaire voorziening zo mogelijk fysiek te sluiten en/of van de mededeling te voorzien dat de voorziening gesloten is.

Toelichting: In het bovenstaand kader vindt u de artikelen uit de nieuwe noodverordening van 1 april 2020 die relevant zijn voor de recreatieve & toeristische sector. In het kader zijn tevens de veel gestelde vragen (en antwoorden) uit de landelijke FAQ van 1 april toegevoegd die relevant zijn voor deze sector. Beide documenten kunt u nalezen op zhzveilig.nl (https://www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordeningcoronavirus/)

Als gemeente hebben wij de afgelopen dagen een aantal vragen ontvangen uit de recreatieve & toeristische sector. Aangezien de beantwoording van deze vragen voor meer R&T ondernemers relevant kan zijn, wordt in onderstaand overzicht per artikel een nadere toelichting gegeven.

Artikel 2.5 a: Verbod sanitaire voorzieningen recreatie.
Op dit verbod gelden (voor zover nu bekend) geen uitzonderingen. Het toewijzen en verdelen van algemene toiletten en/of douches per individuele gebruiker is niet toegestaan.
Artikel 2.5 b: Verbod op recreatief nachtverblijf.
Elke vorm van recreatief nachtverblijf is verboden. Er worden uitzonderingen genoemd waarvoor dit verbod niet geldt:
Artikel 2.5a lid 2b: locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoensarbeiders.
– Arbeidsmigranten en zakelijke markt vallen onder de noemer ‘seizoensarbeiders’. Zij maken gebruik van de voorziening in de vorm van tijdelijke bewoning en niet als recreant. Het aanbieden van recreatief nachtverblijf aan seizoensarbeiders/arbeidsmigranten valt niet onder het verbod. Wel dient opgemerkt te worden dat het hier gaat om gebruik voor langere duur en niet voor 1 of enkele dagen. – Bovenstaande is ook van toepassing op B&B’s Noot: Echter dient ten allen tijde voldaan te kunnen worden aan de 1,5 afstand regel en de andere geldende (hygiëne)voorschriften.
Artikel 2.5a lid 2c: locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen – Een seizoensplaats/jaarplaats en/of vaste ligplaats (jachthaven) valt onder de noemer ‘vaste standplaats’ mits deze plek voor het gehele recreatieseizoen verhuurd wordt aan dezelfde gebruiker(s) en men de beschikking heeft over eigen sanitair. Noot: Echter dient ten allen tijde voldaan te kunnen worden aan de 1,5 afstand regel en de andere geldende (hygiëne)voorschriften.
Artikel 2.5a lid 2d: tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf
Hier valt onder andere onder: – Het verblijf van een persoon die in zorgsector werkt en het risico van besmetting binnen het eigen gezin wil minimaliseren en visa versa; – Het verblijf noodzakelijk doordat een permanente hoofdvestiging niet beschikbaar is (denk aan verkoop huis en in afwachting oplevering nieuw huis). – Bovenstaande is ook van toepassing op B&B’s. Noot: Echter dient ten allen tijde voldaan te kunnen worden aan de 1,5 afstand regel en de andere geldende (hygiëne)voorschriften.

NB. Als ondernemer blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende noodverordening. Indien de noodverordening niet wordt nageleefd dan kan handhavend worden opgetreden.
Twijfelt u of u voldoet aan de geldende noodverordening, of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Petra Kohrt, adviseur Toerisme & Recreatie gemeente Molenlanden, via petra.kohrt@jouwgemeente.nl.

Bron: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 1 april 2020

Back To Top
Lid worden