Skip to content

Nieuwsbrief gemeente Molenlanden – Corona update

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Bericht van wethouder Teunis Jacob Slob

Beste mensen.
Met deze extra Corona Nieuwsbrief EZ brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken over de mogelijke hulpmaatregelen voor ondernemers en zzp-ers, van met name de rijksoverheid.
Dat ons land en inmiddels ook gemeente Molenlanden enorm geraakt wordt door de gevolgen en maatregelen van het coronavirus hoef ik u niet te vertellen. We proberen met alle getroffen maatregelen de risico’s voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Vooral de ouderen en kwetsbare inwoners hebben onze speciale aandacht.
We weten dat de huidige situatie voor een groot aantal bedrijven ingrijpende consequenties heeft op persoonlijk en financieel vlak. Naast de financiële hulpmaatregelen hopen wij dat u op andere manieren binnen uw netwerk steun vindt. Kijk binnen uw organisatie naar elkaar om. Zoek contact binnen uw ondernemersvereniging om zo gezamenlijk op te kunnen trekken. Wellicht kunt u elkaar versterken of samenwerken. Ik heb deze week veel besturen gesproken van ondernemersverenigingen. Uit de gesprekken bleek zelfredzaamheid en veerkracht en het samen willen doen.

Mocht u om welke reden dan ook behoefte hebben om een vraag of suggestie te delen met gemeente Molenlanden dan kunt u met Louisa Broens contact opnemen.

Ik wens u namens de gemeente Molenlanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. En ik spreek de verwachting uit dat we door goede afstemming en samenwerking ook deze periode door kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Teunis Jacob Slob,
wethouder

Voor de tweede update; klik hier.

Back To Top
Lid worden