Skip to content

Niet-betalende bezoekers mogen molengebied Kinderdijk straks wellicht niet meer in

KINDERDIJK • Zonder kaartje rondlopen tussen de molens van Kinderdijk; het zou zomaar kunnen dat dat straks niet meer kan. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Toekomst Kinderdijk 2020 – 2025, wat afgelopen week door de raden van Molenlanden en Alblasserdam werd besproken.

Het is één van de onderdelen van de strategie om het aantal bezoekers van het wereldberoemde molencomplex beheersbaar te houden. ‘Om grip op de bezoekersstromen te krijgen, moet het ook mogelijk zijn om de toegang tot het gebied fysiek te beperken’, staat in het document. Met als uitzondering: bewoners van het werelderfgoed en inwoners van de kernen (en hun bezoekers) houden vrije toegang tot het gebied.’

Desgevraagd laat de gemeente Molenlanden weten dat hoe deze afsluiting precies eruit gaat zien nog uitgewerkt wordt. ‘Het is wel altijd de intentie geweest dat inwoners van Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland samen met hun bezoekers vrij het gebied kunnen blijven bezoeken. We kijken daarbij ook of dit voor alle inwoners van Molenlanden kan gelden.’

Entree
In het Uitvoeringsprogramma komen meerdere ontwikkelingen aan bod, zoals de herinrichting van de entree van het molengebied. ‘Het gebied dat ligt tussen de Molenstraat ter hoogte van het oude Waardhuis van de Nederwaard, het nieuwe bezoekerscentrum en stopplaats voor toeristenbussen biedt kansen om ontwikkeld te worden tot een integraal onderdeel van de entreezone. Te denken valt aan voorzieningen die passen in het Verhaal van Kinderdijk, zoals museale verbeeldingen van de strijd tegen het water, kleinschalige horeca, detailhandel en toiletten ten behoeve van de bezoekers, maar ook de bewoners.’

De huidige doorgaande wandelroute die over en langs molenerven zorgt voor steeds meer overlast voor molenbewoners en de natuur. In 2018 was al afgesproken om dit pad te verplaatsen. Gedacht wordt nu aan een alternatieve wandelroute van het nieuw te realiseren transferium aan de westrand van Nieuw-Lekkerland. ‘Een en ander is wel sterk afhankelijk van de bereidheid van drinkwaterbedrijf Oasen om mee te werken aan oplossingen; de houding van Oasen is vooralsnog niet positief.’

Vervoer over water
Een ontwikkeling die succesvol is, zijn de pilots met vervoer over water. Het gaat daarbij onder meer om het verhogen van de frequentie van waterbus in de zomervakantie, naar acht afvaarten per dag. ‘De drie pilots verlopen succesvol, de geprognotiseerde passagiersaantallen worden ver overtroffen.’

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden