Skip to content

Nestkastjes en insectenhotels om eikenprocessierups te bestrijden

ALBLASSERDAM • Met 100 nestkasten voor zangvogels, 100 kasten voor vleermuizen en 100 insectenhotels bindt de gemeente Alblasserdam de strijd aan met de eikenprocessierups.

Zangvogels zoals koolmezen, vleermuizen maar ook insecten zoals sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De (nest)kastjes en insectenhotels worden donderdag 2 april geplaatst en opgehangen.

Aanpassen maaibeleid
Om voor de dieren een goed leefklimaat te scheppen gaat de gemeente zorgen voor meer bloeiende bloemen en meer soorten struiken en bomen in het dorp. Hierbij speelt het maaibeleid een rol. “We zijn aan het experimenteren met een vorm van beheer waarbij steeds andere delen van de berm jaar over blijven staan om daarmee soorten te ontzien”, aldus de gemeente Alblasserdam.

“Hetzelfde geldt voor veel watergangen waar we steeds meer overgaan tot natuurvriendelijke oevers. Delen van de waterplanten blijven staan en bieden bescherming aan insecten, vogels en zoogdieren. Op de begraafplaats gaan we een bloemenmengsel zaaien op grafvelden die nog niet in gebruik zijn.”

Meer soorten bomen
Veel boomsoorten zijn de afgelopen decennia gevoelig gebleken voor ziektes en plagen. Niet alleen eiken, maar ook platanen, iepen, wilgen en essen. Om minder kwetsbaar te zijn en te voorkomen dat hele lanen in één keer uitvallen door een ziekte of plaag werkt de gemeente ook aan het vergroten van de diversiteit van het bomenbestand. Lanen met één boomsoort vormen we van lieverlee om naar groepsgewijze aanplant van verschillende soorten.

Duurzaam beheer
“We vinden het belangrijk onze buitenruimte zo duurzaam mogelijk te beheren”, zegt wethouder Peter Verheij. “Daar hoort bij dat we de natuur helpen om zelf ziektes en plagen, zoals de eikenprocessierups, te bestrijden. Ook gezien de klimaatverandering is onze groene omgeving onmisbaar. Groen absorbeert water, tempert extreme hitte in de zomer en helpt bij het in stand houden van belangrijke diersoorten zoals bijen en andere insecten.”

Bron: Klaroen

Back To Top
Lid worden