Skip to content

  Factuuradres

  Bloemenmengsels

  U kunt bij Den Haneker inheemse bloemenmengsels bestellen. Er zijn 2 mengsels beschikbaar: het Prachtlint tuinmengsel en het Dotter-koekoeksbloemmengsel.

  Foto

  Product

  Prijs

  Aantal

  Prachtlint tuinmengsel, 20 gr voor 12 m2 (*)

  € 6,75

  Dotter-koekoeksbloemmengsel, 20 gr voor 12m2 (**)

  € 10,00

  Nestkasten

  Bij Den Hâneker heeft u een ruime keuze aan nestkasten, neststenen en andere kunstnesten. Een aantal vogels nestelen in holten en die zijn lang niet altijd voorhanden. U kunt ze een handje helpen door een nestkast te plaatsen. Iedere vogelsoort heeft zijn eigen wensen en daarom zijn er allerlei soorten nestkasten gemaakt. De volgende nestkasten, neststenen en andere kunstnesten zijn leverbaar:

  Foto

  Product

  Prijs

  Aantal

  Nestkast Boerenzwaluw

  € 12,00

  Nestkast Boomkruiper

  € 10,00

  Nestkast Bosuil

  € 60,00

  Nestkast Gierzwaluw

  € 40,00

  Neststeen Gierzwaluw

  € 40,00

  Dakpan Gierzwaluw (mede geschikt voor huis)

  € 70,00

  Nestkast Grote Bonte Specht

  € 27,50

  Nestkast Huismus

  € 25,00

  Nestkast Huiszwaluw (2x)

  € 25,00

  Nestkast Koolmees en Boomklever

  € 10,00

  Nestkast Pimpelmees

  € 10,00

  Nestkast Ransuil

  € 25,00

  Nestkast Roodborst e.a.

  € 10,00

  Nestkast Spreeuw

  € 10,00

  Nestkast Steenuil

  € 50,00

  Nestkast Torenvalk

  € 30,00

  Nestkast Wilde Eend

  € 30,00

  Vleermuizenkast

  € 30,00

  Insectenhotel

  € 22,50

  (*) = Voor bijvoorbeeld een fraaie kleurrijke strook langs het gazon, op schrale tot matig rijke bodem
  Voorbereiding: Het zaaien is vrij eenvoudig: De bodem dient kaal te zijn. Dus de bodem in principe frezen en goed letten op het stuk maken van de zode. Voor het beste inzaairesultaat zaaien tussen 1/2 augustus en 1/2 oktober (niet later). Niet de voorkeur maar wel een 2de inzaaimoment: 1/2 maart (echt pas bij gunstig weer) tot en met 1/2 mei.
  Samenstelling: Beemdkroon, Damasbloem, Gele morgenster, Gewone brunel, Gewone margriet, Grote kaardebol, Grote klaproos, Knoopkruid, Korenbloem, Luzerne, Pastinaak, Rode en witte klaver, Scherpe boterbloem, Vogelwikke, Wilde cichorei, Wilde judaspenning. Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x (juli/oktober).

  (**) = Voor zeer vochtige veengrond en oevers, langs de slootkant of de rand van de kikkerpoel.
  Voorbereiding: Het zaaien is vrij eenvoudig: De bodem dient kaal te zijn. Dus de bodem in principe frezen en goed letten op het stuk maken van de zode. Voor het beste inzaairesultaat zaaien tussen 1/2 augustus en 1/2 oktober (niet later). Niet de voorkeur maar wel een 2de inzaaimoment: 1/2 maart (echt pas bij gunstig weer) tot en met 1/2 mei.
  Samenstelling: Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte valeriaan, Gewone engelwortel, Gele lis, Grote ratelaar, Kattestaart, Koninginnekruid, Moerasrolklaver, Moeraspirea, Moeras-vergeet-me-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Pinksterbloem, Poelruit, Scherpe zegge, Wolfspoot, Watermunt, Wilde bertram, Zwanenbloem. Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x(juli/oktober).

  Back To Top
  Lid worden