Skip to content

Natuur- en Milieufederatie Utrecht | Wil jij een agroforestry proefperceel? Schrijf je nu in!

Wij hebben een leuk nieuwtje voor agrariërs die overwegen om met agroforestry te starten! Komend najaar mogen wij van start met een agroforestry proefpercelen project: in dit project mogen wij boeren helpen bij het maken van een plan en bij de aanleg van een agroforestry proefperceel. Met een proefperceel kun je klein beginnen en krijg je de kans om te kijken of agroforestry past binnen je bedrijfsvoering.

Een proefperceel is ca. 0,5-1 hectare (250 – 1500 bomen en struiken). Denk aan een perceel met walnoten- of fruitbomen waar hagen en een bloemenrand terugkomen voor de insecten die je nodig hebt voor de bestuiving van de bomen. In totaal worden in drie provincies vijftien proefpercelen aangelegd. Tijdens het project ontvang je, naast de boompjes, advies van experts over de soortkeuze en aantal bomen en word je geholpen bij de aanplant. Naast de aanleg van proefpercelen staat kennisdeling centraal: tijdens het project zullen meerdere excursies georganiseerd worden.

Overweeg je om agroforestry toe te passen op jouw bedrijf en zou je via een project op een laagdrempelige manier hier mee aan de slag gaan? Stuur dan een email naar Alies van den Berg via a.vanden.berg@nmu.nl of vul dit formulier in en dan vertellen we je meer over de precieze opzet van het programma. Je kunt dit formulier ook invullen als je op de hoogte wilt blijven van het project en de excursies waar veel informatie gedeeld zal worden.

Het agroforestry proefpercelen project is een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, het Louis Bolk Instituut en Fruitzforlife.

Groeten,
Alies van den Berg en Isabel Kruisheer
Natuur- & Milieufederatie Utrecht

Wat is agroforestry?
Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen (denk bomen en struiken) worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit kan variëren van rijen met bomen langs perceelranden of als productieve houtige akkerrand, tot boomstroken van meerdere lagen en soorten wat meer neigt naar een voedselbos.

Agroforestry biedt zowel ecologisch als economisch voordelen. Zo draagt het bij aan het dierenwelzijn door de schaduw die ontstaat en de voederhagen die een mooie aanvulling zijn op het voer van de koeien. Daarnaast verbetert agroforestry de waterhuishouding, het bodemleven en kan het het nieuwe inkomsten genereren of zorgen voor lagere vaste lasten. Dit draagt weer bij aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf.

Back To Top
Lid worden