Skip to content

Muskusrattenplaag onder controle – in Rivierenland wel meer vangsten

REGIO • Er worden steeds minder muskusratten gevangen in het Nederlandse rivierengebied, blijkt uit de cijfers van de vier betrokken waterschappen. Behalve bij Waterschap Rivierenland. Daar steeg het aantal gevangen muskusratten van 3.872 in 2017 naar 5.071 het afgelopen jaar. Geen reden tot zorg, volgens Waterschap Rivierenland, dit komt door inhaalslag in enkele vanggebieden waar de populatie wel was toegenomen.

De algehele daling van het aantal gevangen muskusratten is een goed teken, volgens de waterschappen. Dat betekent minder schade aan dijken en oevers. In totaal stabiliseerde het aantal gevangen muskusratten op 10.317 (10.174 in 2017) en daalde het aantal gevangen beverratten naar 282 (339 in 2017). Daarmee blijft de populatie muskusratten stevig onder controle in het werkgebied van de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Naar verwachting zet de daling door in 2019. Het waterschap blijft alert, want de plaagsoort plant zich razendsnel voort.

Ook beverratten vormen een risico voor dijken en oevers. Zij worden vooral gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren lang niet werden bestreden. Sinds 2006 wordt er gevangen over de Duitse grens bij Emmerich en Kleve, sinds 2018 gebeurt dat ook over de grens bij het Duitse Borken. Deze strategie van vangsten bij de grens werkt goed: door een gerichte aanpak wordt voorkomen dat de beverratten zich over heel Nederland verspreiden.

Soms werden ook vogels en vissen gevangen. Het aantal ‘ongewenste bijvangsten’ bleef in 2018 vrijwel gelijk: 440, tegen 432 vorig jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, worden er minder vangmiddelen ingezet. Bovendien zijn vallen en klemmen verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.

Bron: het Kontakt/Beeld: Waterschap Rivierenland

Back To Top
Lid worden