Skip to content

Mooie beelden van spreeuwenwolk opgejaagd door roofvogels

Jagende roofvogels die op een zwermende wolk spreeuwen induiken. Fotograaf Siep van Lingen uit het Friese Reduzum legde het indrukwekkende tafereel op beeld vast, naast zijn huis. “Dit kon ik eigenlijk niet missen”, zegt hij.

De spreeuwen kolkten al een week lang boven het dorp, maar Van Lingen had telkens geen tijd om het op beeld vast te leggen. “Op zich is het ook niet een uniek verschijnsel, want spreeuwenwolken komen wel vaker voor hier in het dorp”, vertelt hij. “Maar toen de zwerm voortdurend een zwarte bel leek te vormen en in elkaar begon te krimpen omdat ze werden opgejaagd door roofvogels, pakte ik mijn camera.”

Deze beelden maakte Van Lingen.

Inmiddels zijn de spreeuwen vertrokken uit het dorp en daar zijn buurtbewoners maar wat blij mee. “Auto’s kwamen onder de poep te zitten en ook zonnepanelen werden ondergepoept”, vertelt Van Lingen.

Bewoners hebben daarom het nodige eraan gedaan om de vogels weg te jagen. Op een gegeven moment streken de vogels telkens neer op één bepaalde boom. Daarom werd overwogen de boom om te kappen, zegt Van Lingen. “Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus in plaats daarvan probeerden ze de spreeuwen weg te jagen door met een paar planken op elkaar te slaan.”

In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat het ging om torenvalken. We werden er na publicatie op gewezen dat het zou gaan om slechtvalken. De Vogelbescherming stelt desgevraagd dat het zeer waarschijnlijk gaat om sperwers. Omdat niet duidelijk is om welke vogel het precies gaat, houden we de algemenere term ‘roofvogels’ aan.

Bron: NOS

Back To Top
Lid worden