Skip to content

Molenstichting SIMAV: geen nieuwbouw aan zuidwestzijde Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Molenstichting SIMAV is fel tegenstander van nieuwbouw aan de zuidwestzijde van Molenaarsgraaf. De gemeente Molenwaard kijkt juist naar deze locatie om nieuwe woningen te bouwen.

In een brief aan de gemeenteraad laat de molenstichting weten dat de nieuwe huizen de molenbiotoop ernstig zouden aantasten. ‘In de toelichting op de plannen wordt gesteld dat de invloed op de molenbiotoop groot is is. Ons inziens is dit een eufemisme. De molen is op dit moment al van drie zijden door bebouwing omsloten. Alleen vanaf het zuidwesten is nog een enigszins normale windvang mogelijk. (..) Bebouwing van deze zoeklocatie maakt het feitelijk onmogelijk om nog van een redelijke biotoop te spreken.’

Omwentelingen
De Kerkmolen zal volgens de SIMAV daardoor nog nauwelijks kunnen draaien. ‘Er zal niet langer voldaan kunnen worden aan het vereiste van het minimale aantal omwentelingen om voor subsidie van het rijk en de provincie in aanmerking te kunnen komen. Gelet op de aanwezige bebouwing is dat nu al een tour de force.’

Daarnaast leidt een stilstaande molen ‘onafwendbaar tot verval van het monument’, benadrukt de stichting. ‘De meest molenvriendelijke bebouwing is in dezen geen bebouwing binnen de biotoop.’

Procedures
De SIMAV geeft in de brief aan niet werkloos te blijven toezien als het gemeentebestuur de nieuwbouwplannen toch doorzet. ‘U wordt met klem verzocht de positie van de molen en de bijbehorende biotoop als mede leidend in uw overwegingen mee te nemen. Wij gaan ervan uit dat wij onnodige procedures, welke tot verspilling van maatschappelijk geld leiden, kunnen voorkomen.’

Bron: Het Kontakt

Back To Top
Lid worden