Skip to content

Molenlanden wil wegen van waterschap niet

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil géén wegen van het Waterschap Rivierenland overnemen. Wethouder Johan Quik benadrukte dit nog maar eens tijdens de vergadering van de raad op dinsdag 26 november.

Waterschap Rivierenland wil af van het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom. Het gaat om in totaal ongeveer 600 kilometer wegdek. Zeven gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn benaderd.

Niet waar
Quik vertelde: “Er is al geruime tijd overleg met het waterschap over de overdracht van waterschapswegen. Het waterschap is de laatste tijd actief geweest in diverse media. Er wordt gecommuniceerd dat Molenlanden de overdracht wil realiseren in de komende bestuursperiode. Dat is niet zo, dan schuif je het probleem voor je uit.”

De wethouder herhaalde dat het college de wegen van het waterschap niet wil overnemen. Een overdracht zou leiden tot hogere lasten voor inwoners.

Nadeelgemeenten
De gevolgen van een overdracht van wegen zouden per gemeente flink verschillen. Sommige gemeenten, zoals Molenlanden, hebben veel kilometers aan waterschapswegen op hun grondgebied. Dit zijn de zogenaamde ‘nadeelgemeenten’. Quik: “Er zijn vijf voordeelgemeenten en twee nadeelgemeenten. Molenlanden heeft aangegeven dat het een must is om voor het hele gebied met elkaar op te trekken.”

Het waterschap heeft voorgesteld om de wegen in vijf gemeenten al in een eerder stadium over te dragen, vertelde Quik. “Molenlanden gaat daarmee niet akkoord.”

Niet via media

Ook zei de wethouder: “Berichtgeving over een zeer gevoelig onderwerp via de media is niet wenselijk. We willen met het waterschap op een constructieve manier in overleg blijven en zoeken naar een oplossing. Een open gesprek met wederzijdse belangenafweging past daarbij. Uitingen in de media niet, zoals de recente.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Anne Marie Hoekstra

Back To Top
Lid worden