Skip to content

Metingen methaanemissie van vee van start

Binnen het project Koeien & Kansen is begin september een start gemaakt met het meten van methaanemissie uit de koe. Voor dit onderzoek is een Greenfeed geïnstalleerd op KTC De Marke, KTC Zegveld en bij Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus. In dit onderzoek worden twee onderwerpen onderzocht: de methaanemissie en het microbioom in de pens.

De methaanemissiemetingen vanuit de koe gaan de komende periode op alle Koeien & Kansen-bedrijven plaatsvinden en op de proefbedrijven KTC De Marke en KTC Zegveld. Deze metingen maken onderdeel uit van een omvangrijk project om de methaanemissie op Nederlandse melkveebedrijven in beeld te krijgen. De drie hoofddoelen zijn:

Het in kaart brengen van de gemiddelde methaanemissie en de variatie in methaanemissie bij Nederlandse melkveestapels
Het in beeld brengen van de gemiddelde methaanemissie en de variatie in methaanemissie tussen enkele melkveerassen en twee beweidingssystemen. Dit onderdeel vindt plaats op KTC De Marke en VIC Zegveld.
Onderzoeken of er verbanden zijn tussen methaanemissie en het aantal en soorten bacteriën in de pens van de koe, en enkele bedrijfs- en of veestapelkenmerken.

Metingen met Greenfeed
In zowel de stal van De Marke als bij Baltus is nu een Greenfeed geïnstalleerd. Op beide bedrijven zijn vooraf op papier een groep van ongeveer 45 koeien geselecteerd. Het is de bedoeling dat deze dieren de komende 4 weken krachtvoer opnemen in de Greenfeed. De eerste 10 dagen vallen onder installatie en gewenningsperiode. Na twee weken starten de metingen echt. Via de Greenfeed vinden methaanmetingen van de individuele koe plaats. De lucht die de koe via de bek en de neus verlaat wordt in de Greenfeed geanalyseerd op de hoeveelheid methaan. Voor betrouwbare resultaten hebben we zoveel mogelijk metingen van elke koe nodig. Minimaal 20 waarnemingen per koe, maar het liefst meer. Daarom meten we een langere periode. Bij 2 succesvolle bezoeken per dag heb je 2 weken met metingen. Daarnaast worden er ook microbioommonsters (pensvloeistof) genomen van een deel van de testkoeien en een extra melkcontrole van alle testkoeien. Tijdens de meetweken wordt de voeropname van de veestapel geregistreerd en zal er dus ook een extra melkcontrole plaatsvinden en wordt het vetzuur in de melk bepaald. Met al deze metingen kunnen de verschillen in methaanemissie tussen de koeien worden verklaard.

Methaan meten door het hele land
De Greenfeed staat nu op KTC De Marke, KTC Zegveld en bij Baltus in Noord Holland. Hier gaat de proef dus van start. De komende periode zullen Greenfeeds op alle 16 Koeien & Kansen bedrijven metingen verrichten. Zo proberen we inzicht te krijgen in de gemiddelde methaanemissie van de Nederlandse veestapel en de variatie daarin binnen verschillende uitgangssituaties.

Bron: Koeien & Kansen

Back To Top
Lid worden