skip to Main Content

Artikel Melkvee.nl: Melkveehouderijsector blijft onder stikstof- en fosfaatplafond

Volgens de berekeningen van het CBS blijft de melkveehouderijsector onder de stikstof- en fosfaatplafond in het eerste kwartaal van 2022. De sector blijft 8 procent onder het fosfaatplafond en 2,4 procent onder het stikstofplafond.

Dat blijkt uit een brief van de minister van Staghouwer van Landouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Het CBS stelt elk jaar een berekening samen met daarin de verwachte fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De berekening wordt gedaan op basis van de omvang van de Nederlandse veestapel, het voerverbruik en de voersamenstelling als ook op de melkproductie, de lichaamssamenstelling van dieren, de samenstelling van andere dierlijke producten en de excretiefactoren voor varkens, pluimvee en konijnen.

Op basis van de meest actuele gegevens mag volgens Staghouwer verwacht worden dat de fosfaat- en stikstofexcretie in 2022 de wettelijk vastgelegde productieplafonds niet zullen overschrijden.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden